KNDB-CAO algemeen verbindend verklaard

De KNDB-CAO is door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend verklaard.

Dit betekent dat de KNDB-CAO op alle werknemers van zelfstandige drogisterijen van toepassing is, ook op werknemers van werkgevers die niet bij de KNDB zijn aangesloten (grootwinkelbedrijf is uitgezonderd op de KNDB-CAO). De algemeenverbindendverklaring geldt per 26 augustus 2022, de datum van publicatie in de Staatscourant. De KNDB-CAO heeft een looptijd van 1 januari 2022 tot 1 juli 2023. Het cao-boekje en de loonschalen zijn te downloaden van de KNDB-site.

Zie voor de bekendmaking: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-20177.html