Jantien Meeuwsen, vertrouwenspersoon voor de branche

De zelfstandige drogisterijbranche heeft nu haar eigen vertrouwenspersoon, waar mensen terechtkunnen die te maken hebben met ongewenste omgangsvormen of integriteitskwesties. Het is iemand die nu al via de Stichting DID werknemers en -gevers ondersteunt: Jantien Meeuwsen.

Kun je als eerste vertellen wat we ons bij een vertrouwenspersoon voor de drogisterijbranche moeten voorstellen?
“Natuurlijk. Iedere werkgever, dus elke ondernemer, heeft de verplichting om te zorgen voor een veilige werkplek. Een vertrouwenspersoon kan daar aan bijdragen doordat medewerkers – maar ook de werkgever – in vertrouwen zijn of haar verhaal kan doen en ondersteuning krijgt. Maar hoe doe je dat bij een drogisterij, waar het team dusdanig klein is dat het te persoonlijk kan worden? In menig kleinbedrijf zal de ondernemer zelf die rol invullen. Maar dat kan voor bepaalde kwesties geen ideale situatie zijn. Daar kan een externe vertrouwenspersoon uitkomst bieden. Zeker in een branche waar een gemiddelde ondernemer 4-10 werknemers in dienst heeft, is dit een fantastische oplossing. Hoe fijn dat je dit als branche zo kunt inregelen.’’
Door wie is het initiatief daartoe genomen?
“Nou, eigenlijk door mijzelf. Ik werd getriggerd door mijn werkzaamheden voor de stichting DID. Het onderwerp is – zeker in het nieuws met The Voice – actueler dan ooit, en ik vind het mooi om zo breed mogelijk de mensen van dienst te kunnen zijn. Ik ben me erin gaan verdiepen en heb uiteindelijk de opleiding gevolgd bij het Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen. Ik ben begin dit jaar met de opleiding begonnen en heb het met een diploma afgerond. De KNDB heeft mij toen gevraagd om die rol voor de branche te gaan vervullen en DID wilde dat graag omarmen. Per 20 november ben ik daaraan begonnen.”
Waar is de vertrouwenspersoon voor bedoeld?
Een vertrouwenspersoon is er voor iedereen die te maken heeft met, of het verhaal kwijt wil over, ongewenste omgangsvormen en integriteitszaken. Ongewenste omgangsvormen zijn pesten, discriminatie, agressie en bijv. (seksuele) intimidatie. Bij integriteit kun je onder meer denken aan het schenden van regels of diefstal. De vertrouwenspersoon is er voor jou en helpt je de regie te houden. Ook kan de vertrouwenspersoon jou inzicht geven over de mogelijke routes en de eventuele consequenties.”

 

Ontzorgen

Hoe hard heeft de branche zo’n vertrouwenspersoon nodig? Zie je misstanden in de praktijk?
“Heel weinig hoor, dus het is niet zo dat we het hard nodig hebben – maar als ‘t voorkomt, dan zijn we erop voorbereid. Bovendien vervul ik die vertrouwelijke rol vanuit mijn adviseurschap voor DID natuurlijk ook al. Vanuit de KNDB is het fijn dat we ondernemers ook op dit vlak kunnen ontzorgen – maar de service is er niet alleen voor de KNDB-leden, maar voor iedereen in de branche. Grotere bedrijven moeten dit zelf inregelen. De drogisterijbranche heeft nu een gecertificeerde vertrouwenspersoon voor alle zelfstandigen en hun medewerkers. Hiermee lopen we in retail echt voorop!”