IVM dient klacht in tegen elf afslankklinieken vanwege reclame voor obesitasmedicijnen

Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) heeft aangekondigd dat het bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een klacht heeft ingediend tegen 11 afslankklinieken in Nederland. De klacht heeft te maken met het ongeoorloofd promoten van voorgeschreven medicatie door de afslankklinieken.

Gedurende de afgelopen maanden heeft het IVM onderzoek uitgevoerd naar het aanbod van afslankklinieken in Nederland. Uit dit onderzoek is gebleken dat elf klinieken reclame maken voor geneesmiddelen tegen obesitas als onderdeel van hun afslankprogramma’s. Dit is in strijd met de Nederlandse Geneesmiddelenwet en de reclamerichtlijnen, die voorschrijven dat reclame voor receptgeneesmiddelen verboden is.

Langetermijneffecten

Deze vorm van reclame is niet alleen verboden, maar ook vaak eenzijdig, onvolledig en gedeeltelijk misleidend. Bijvoorbeeld, er worden testimonials van ’tevreden patiënten’ gebruikt, bijvoorbeeld op de Instagram-pagina’s van de klinieken. Daarnaast ontbreekt informatie over de duur van de behandeling (levenslang), is er onduidelijkheid over de langetermijneffecten en het effect van het stoppen met de medicijnen (binnen een jaar is 65 procent van de verloren kilo’s terug). Bovendien zijn de kosten voor deze medicijnen enorm en worden ze slechts voor een kleine doelgroep vergoed. Voor één van de middelen geldt bovendien dat het niet is geregistreerd als obesitasmedicijn en het aanprijzen van het off-labelgebruik van receptgeneesmiddelen is al helemaal verboden.