Integrale focus op zelfzorg!

Waarom een nieuw magazine?

_x000D_
_x000D_

In het bevorderen van zelfzorg spelen medici, apotheken en drogisten een belangrijke rol. Huisartsen kunnen patiënten wijzen op de mogelijkheden van zelfzorg en daarmee hun werkbelasting (en kosten) verminderen. Apotheken en drogisten kunnen fungeren als eerste aanspreekpunt.

_x000D_
_x000D_

De kosten voor zorg nemen jaarlijks toe. Overheid, zorgverzekeraars en consumentenorganisaties zoeken mogelijkheden om dit binnen de perken te houden. Een belangrijke bijdrage kunnen burgers zelf leveren, door middel van meer zelfredzaamheid. Zelfzorg kan daar een flinke steen aan bijdragen. We definiëren zelfzorg heel breed: het is niet alleen genezen en voorkomen, maar ook verbeteren. In dat speelveld zijn medicijnen en medische hulpmiddelen van belang, maar draait het ook om het bevorderen van welzijn, gezond gedrag en kwaliteit van leven. Dat alles grijpt in elkaar.

_x000D_
_x000D_

Zowel voor drogisten als apotheken neemt het belang van zelfzorgproducten hand over hand toe. De marktwaarde ligt rond de 700 miljoen, maar kan binnen 10 jaar groeien naar 2 miljard (bron: CBD/Neprofarm). Er zit dus ook een enorm commercieel belang bij de doelgroepen. Maar dan moet retail dat wel actief oppakken en beslagen ten ijs komen!

_x000D_
_x000D_

 

_x000D_
_x000D_

Dringende behoefte

_x000D_
_x000D_

Drogisten biedt zelfzorg de meeste omzetpotentie. Drogisterijen zijn laagdrempelig en drogisten breiden hun rol van adviseur en vraagbaak uit. Zij kunnen dit, zowel qua advies als commercieel, breed oppakken.

_x000D_
_x000D_

Apothekers staan achter een balie, en presenteren zelfzorg in een apart schap. Er is dus minder interactie mogelijk, maar de apotheker streeft wel naar meer advisering. Daarin speelt zelfzorg een belangrijke rol.

_x000D_
_x000D_

Beide primaire doelgroepen zal Zelfzorg Magazine optimaal informeren. We zullen het groeiende belang van zelfzorg benadrukken en de integrale approach die de maatschappij daarin neemt. Het gaat dus niet alleen om het opbouwen van gedegen kennis, maar ook om tricks & tools om die kennis ‘hands on’ op de werkvloer in te zetten.

_x000D_
_x000D_

 

_x000D_
_x000D_

De 3 USP’s van Zelfzorg Magazine

_x000D_
_x000D_

Hoe gaat het magazine zich in de markt onderscheiden? Hier zijn 3 USP’s die Zelfzorg Magazine echt anders maken dan andere media.

_x000D_
_x000D_

USP1: Focus op problematiek, niet doelgroep

_x000D_
_x000D_

Er is geen vakblad dat zich uniek focust op zelfzorg. Bestaande media richten zich vooral op een DOELgroep, niet een PRODUCTgroep. Zelfzorg Magazine bereikt alle outlets die care tot hun zaak maken, zonder dat de verschillen tussen die doelgroepen een beperkende factor kunnen zijn. De focus ligt juist op de verbindende factor: een adviserende rol waarmee een autoriteitsstatus kan worden gevormd en een adviesgesprek meer handen en voeten krijgt. We brengen theorie en praktijk samen.

_x000D_
_x000D_

USP2: We geven kennis handjes

_x000D_
_x000D_

Het blijft niet bij kennis opbouwen alleen. Het gaat er nadrukkelijk ook om: wat dóe je met die kennis? We gaan de lezers daarin uitdagen door verder te kijken dan gebruikelijk is. Artikelen over zelfzorgmogelijkheden bestaan idealiter uit vier lagen:
_x000D_
1. kennis opbouwen

_x000D_
_x000D_

2. context geven
_x000D_
3. inzet voor adviesgesprek

_x000D_
_x000D_

4. inzet voor (hand)verkoop

_x000D_
_x000D_

USP3: Grensoverschrijdend

_x000D_
_x000D_

Op allerlei manieren zoeken we de grenzen op en kijken we eroverheen. Precies zoals overheid en zorgverzekeraars meer willen dan alleen genezen en herstellen, kijken wij naar wat er allemaal nog meer komt kijken bij het gezond en gelukkig blijven van mensen.
_x000D_
We hebben een open blik! We kiezen voor een internationale focus, we kijken over staatsgrenzen en de grenzen van retail heen, we geven inzichten in relevante maatschappelijke ontwikkelingen, consumenten- en patiëntengedrag, en besteden aandacht aan trends.

_x000D_
_x000D_

Plus: het magazine maakt deel uit van de context van het digitaal platform who-cares.nl. En dat betekent dat we ons niet zullen beperken tot puur een printmedium.

_x000D_
_x000D_

 

_x000D_
_x000D_

Aan de slag!

_x000D_
_x000D_

We streven naar een frequentie van 10 edities per jaar, maar bouwen dat op: in 2017 komen alvast zes edities uit. Het allereerste nummer van Zelfzorg Magazine staat al gepland voor eind maart!

_x000D_
_x000D_

We werken ook hard aan het ontwikkelen van mogelijkheden om mensen bij elkaar te brengen en ze samen kennis te laten opdoen.

_x000D_
_x000D_

Denk hierbij aan bijeenkomsten, master classes, (inter)nationale reizen en congressen.

_x000D_
_x000D_

Wie maken het Zelfzorg Magazine? Dat is het team dat van who-cares.nl een succes maakte. Waarbij Antal Giesbers verantwoordelijk is voor redactie; de commerciële man is Michiel Korsten.

_x000D_
_x000D_

 

_x000D_