Historisch hoog medicijntekort in 2023

Apothekers werden in 2023 geconfronteerd met een ongekend hoog tekort aan medicijnen, aldus apothekersorganisatie KNMP Farmanco. Dit tekort, dat van invloed was op maar liefst vijf miljoen medicijngebruikers, dwong apothekers om op zoek te gaan naar alternatieven.

Volgens KNMP Farmanco ontving de apothekersorganisatie vorig jaar 2.292 meldingen van tekorten, in vergelijking met 1.514 meldingen het jaar ervoor. Van de in totaal dertien miljoen medicijngebruikers in Nederland ondervond vijf miljoen problemen als gevolg van de tekorten.

Register van medicijntekorten

KNMP Farmanco houdt een register bij van medicijntekorten, waarbij een tekort wordt vastgesteld als een geneesmiddel landelijk gedurende veertien dagen niet beschikbaar is. Dit betekent dat van hetzelfde geneesmiddel meerdere keren per jaar een tekort kan worden gemeld.

Volgens KNMP-voorzitter Aris Prins zijn de tekorten merkbaar bij diverse medicijnen. “Vooral op het gebied van antibiotica hebben we dit jaar enorme tekorten gezien, met veel gebruikers”, aldus Prins tegen NU.nl. “Maar ook bijvoorbeeld bij ADHD-medicijnen en oogdruppels. Het betreft niet specifiek één ziektebeeld waar sprake is van medicijntekorten.”

Oorzaken

KNMP Farmanco vraagt bij fabrikanten naar de oorzaken van de tekorten. Maar liefst 56 procent van de fabrikanten geeft geen antwoord op deze vraag. Van de bekende oorzaken blijkt 39 procent het gevolg van distributieproblemen en 33 procent van productieproblemen te zijn.

Apothekers proberen de tekorten te compenseren door alternatieven aan te bieden. “Met kunst- en vliegwerk verstrekken we een ander merk, al dan niet met dezelfde sterkte of vorm”, legt Prins uit. Het gebruik van alternatieven leidt echter weer tot tekorten bij de medicijnen die wel beschikbaar zijn.

Bron: Nu.nl