Het coronavirus – update 16 maart

‘Handen wassen, hoesten in elleboog, papieren zakdoeken en geen handen schudden’: dit mantra wordt inmiddels breed gedragen in de maatschappij. De zelfzorgsector draagt dit uit en doet zijn best zich eraan te houden. Het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven heeft een aantal adviezen opgesteld aan drogisten. Zo is het advies van het CBD om in de drogisterij voorlopig te stoppen met het aanbieden van alle testers van onder meer make-up en crèmes. Verder adviseert het CBD dat drogisten een dringend beroep op klanten doen om te pinnen bij het afrekenen. Om de verkoop van paracetamol en andere zelfzorggeneesmiddelen beter te reguleren, geldt een maximum van drie verpakkingen per klant. U leest er HIER>> meer over.

Retailadviezen

De Koninklijke Nederlandse Drogisten Bond wijst erop dat algemene adviezen aan retailer ook voor drogisten gelden. Zo wordt, in navolging van de supermarkten, ook drogisterijondernemers geadviseerd het betalen per pin zoveel mogelijk te stimuleren en handcontact bij contante betalingen tot een minimum te beperken. Op de site van de Raad Nederlandse Detailhandel is een poster te downloaden die u eventueel geprint bij de kassa kunt ophangen. Bovendien het advies (ook aan uw eigen medewerkers) om regelmatig toonbank, deurklinken en pinapparaat schoon te maken. “Let ook op de verkoop van losse drop, waarbij de schep het meest bevattelijk is voor overdracht van het virus”, aldus de KNDB. “Desinfecteer de scheppen regelmatig of sluit de vakken tijdelijk af.” Het RIVM beantwoordt veel vragen over het virus.

Gevolgen voor ondernemers

De KNDB inventariseert ook wat het virus voor ondernemers betekent:

* Werktijdverkorting: De overheid maakt een beroep op werktijdverkorting mogelijk. Meer daarover leest u HIER. Een van de voorwaarden is dat er gedurende tenminste 2 kalenderweken, maar maximaal 24 kalenderweken, ten minste 20% van de aan werkgever ter beschikking staande arbeidscapaciteit niet kan of naar verwachting niet zal kunnen worden benut.

* Uitstel betaling belasting: Ondernemers die in de financiële problemen komen vanwege het coronavirus, kunnen bij de Belastingdienst vragen om uitstel van betaling van de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.

De zogenoemde ‘BMKB’-regeling wordt verruimd. Deze maatregel is bestemd voor overbruggingskrediet of verhoging rekening courant-krediet bij een financier. Ook een aantal overige voorwaarden in de BMKB zal worden versoepeld.

Afgelast

Retail heeft zelf ook gereageerd op de verdere verspreiding van het coronavirus. Zo laat NDS weten dat de op 18 maart geplande feestelijkheden rondom de opening van een concept store in Utrecht is afgelast. In verband met de actuele situatie met betrekking tot het Corona-virus in Nederland hebben wij vanmiddag besloten deze te annuleren.

“Graag kijken we samen met je naar een ander moment om samen dit bijzondere moment voor onze organisatie met je te vieren”, aldus Sylvia van Orden van NDS. “Want we zijn maar wat trots in de winkel die aan de Troelstralaan aan het ontstaan is. Voor het publiek hopen we de deuren op donderdag 19 maart in het nieuwe jasje te openen.”

DA-ondernemer Wim Rodenburg, die afgelopen vrijdag een heel bijzondere Gezondheidsdag had georganiseerd met paramedici en huisarts uit Bergambacht, heeft ook wijselijk besloten dit evenement naar een latere datum te verschuiven.

Mondkapjes

En gisteravond ontvingen wij het bericht dat de retailorganisatie Care & Beauty besloten heeft om een verwachte zending mondkapjes niet in de verkoop te doen, maar aan de zorgsector ter beschikking te stellen. “Volgende week komt er een partij FFP2-kapjes bij ons binnen. Hun ‘straatwaarde’ van € 50.000,- euro stelt in de totale markt niet veel voor, maar we willen hiermee een signaal afgeven dat deze mondkapjes primair op de plaatsen moeten zijn waar ze onder de gegeven omstandigheden cruciaal zijn”, aldus woordvoerder Harry Piet. “Daar komt deze partij meer tot zijn recht  dan nu in onze drogisterijen.” Piet wijst op “een perverse prikkel, ook en zelfs bij toeleveranciers in de zorg, om de kapjes tegen een zo hoog mogelijke prijs te verkopen. Daardoor komen deze producten op oneigenlijke plaatsen terecht waar ze tegen te hoge prijzen worden verkocht. Dat moet hier en nu stoppen. Zorggerelateerde instellingen kunnen zich bij ons melden, wij gaan dan deze mondkapjes tegen kostprijs leveren daar waar de nood het hoogst is.” Care & Beauty roept dan ook in de hele keten iedereen op om dit voorbeeld te volgen. “Het is nu belangrijk dat er, evenredig verdeeld, voor iedereen cruciale producten beschikbaar zijn tegen normale en dus ook voor iedereen betaalbare prijzen.”

Wat Care & Beauty verder wil aangeven is dat goede preventie door de juiste voeding en supplementen van groot belang is. “Juist nu vallen slachtoffers onder mensen wiens gezondheid en weerstand al slecht is. Met goede primaire preventie kan veel leed voorkomen worden. Dat is al jaren ons adagium”, aldus Piet. “Ik hoop dat door deze nare situatie en nadat deze virus is bestreden, uiteindelijk nog veel meer mensen hier over gaan nadenken. De overheid zou drogisten daar een belangrijke rol in kunnen toedichten.”

Verdere updates over het corona-virus vindt u HIER>>