Henk Castelijns (NDS): ”Krachten bundelen in plaats van elkaar de tent uitvechten”

Er ligt nog wat op het pad van de Nederlandse Drogisterij Service voordat DA weer naar behoren kan functioneren. Ad interim directeur Henk Castelijns wil het grondig aanpakken: ”We moeten met de juiste oplossingen het veld intrekken.”

Henk Castelijns en Ton van Hulst, financieel expert van Mosadex Groep, maakten half januari hun opwachting tijdens het speciale vergadering die was uitgeschreven door de leden van de coöperatie. er was vrees dat deze vergadering weleens uit zou kunnen monden in vijandigheid, omdat tenslotte alle DA-ondernemers de gevolgen moeten dragen van het faillissement van DA Retailgroep eind 2015. Echter die vrees bleek ongegrond: het openhartige optreden van Castelijns en Van Hulst leverde hen zelfs een bescheiden applaus uit de zaal op.

”Met name het bestuur van de coöperatie vond dat een heel spannende vergadering, ikzelf had die vrees niet”, zegt Castelijns. ”Ik wil niet overdrijven maar ik werk al mijn halve leven met franchisenemers, en dat is nog nooit uit de hand gelopen. Het gaat erom mensen niet op voorhand wantrouwend te benaderen, maar geïnteresseerd en met empathie. Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn, zolang je maar bereid bent om te luisteren en je je kunt verplaatsen in hun situatie. En we hebben uiteindelijk meer gezamenlijke belangen dan tegenstellingen. Ik heb dit beeld al honderd keer gebruikt: je kunt elke dag opnieuw ruzie maken over wie welk stukje van de koek krijgt, of je maakt één keer goede afspraken en probeert dan samen de koek groter te maken.”

Ik kan me voorstellen dat de DA-ondernemers, in de situatie waarin zij zich bevinden, behoefte hebben aan meer dan ’mooie praatjes’.

”We hebben geprobeerd over te dragen dat als een van de twee partijen structureel geen boterham verdient, elke samenwerking gedoemd is te mislukken. Maar we hebben bewust geen harde toezeggingen gedaan, alleen beloofd: we weten dat er problemen zijn en die proberen we commercieel en constructief op te lossen. Maar niet allemaal tegelijk.”

Verstandige mensen

Betekent dat dat er eigenlijk eerst een nieuwe franchisenemersorganisatie moet worden opgericht waarmee u dan kunt onderhandelen?

”Inderdaad”, meent Castelijns, ”maar zo lang willen we niet wachten. Dus ben ik in overleg getreden met de coöperatie en individuele DA-ondernemers om in de tussentijd een selecte groep mensen bijeen te brengen om een klankbord te vormen. Want ik wil voorkomen dat wij met de verkeerde oplossingen het veld intrekken. Dat is het kernteam: zeven verstandige mensen met zeven verstandige meningen, van alle windstreken en van divers pluimage zijn. Enkelen ik al mijn halve arbeidzame leven. Het draait allemaal om vertrouwen, dat is altijd de basis.”

Overname

Naar verwachting wordt ergens dit voorjaar bekend of en hoe FACO en Mosadex Groep gaan fuseren. Wat is volgens u het effect daarvan op het retaillandschap?

”Dat moeten we niet overdrijven: D.I.O. en DA tezamen hebben twaalf procent marktaandeel. Vergeleken met de grootwinkelbedrijven is dat nog niet veel, dus we moeten ons niet gedragen als de muis die met de olifant op de brug loopt en roept: ’Wat stampen we hard’. Maar het is wel een feit dat met een fusie de zelfstandigenmarkt weer een partij heeft met voldoende kritische massa. Nu kunnen we onze krachten bundelen in plaats van dat we elkaar de tent uitvechten.”

Als twaalf procent nog niet voldoende is, ligt het dan in de lijn der verwachtingen dat er nog meer concentraties in de planning zitten?

”Daar doe ik geen uitspraken over. Maar ik denk dat verdere concentratie logischer is dan versnippering.”

Een andere vraag: Mosadex Groep is sterk in de apothekerswereld. Wetende dat de rest van Europa geen onderscheid kent tussen apotheek en drogist, is het logisch om te denken dat Mosadex Groep gaat proberen deze twee retail competenties samen te brengen onder één dak?

”Op winkelniveau bedoel je? Een apotheek die samengaat met een drogist? Nou, het onderscheid tussen die twee is er in Nederland niet voor niks en wordt mede in stand gehouden door de wetgeving. Maar eerlijk is eerlijk: ik vind een mix van apotheek en drogist wel een logische richting waar de markt zich naartoe zou kunnen bewegen.”