Harry Piet en de veegwet: ‘We zijn al over het kantelpunt heen’

Tweemaal in 2022 schreef Harry Piet, toentertijd C&B-ondernemer met 9 winkels, een brandbrief aan de branche en de maatschappij. Tweemaal ging die brandbrief over het voornemen van de overheid om middels een zogeheten veegwet het advies in de winkel op afstand via iPad en andere tablets toe te staan. Nu deze veegwet op het punt staat om aangenomen te worden, is het de vraag: hebben de brandbrieven wat opgeleverd? En hoe kijkt Piet naar de toekomst van de drogist nà invoering van de veegwet?

Je schreef tweemaal een brief aan de branche waarin je ze opriep om in actie te komen tegen de invoering van de veegwet. Wat is daar, terugkijkend, het effect van geweest?
“Ik vond dat we als drogisten in actie moesten komen door onze klanten, de belangengroepen om ons heen ervan te overtuigen dat de veegwet een onzalig idee is. Ik schreef die brieven in nauw overleg met Jos Jongstra, directeur van het CBD. Het is in diverse vakpers geplaatst, ik heb er landelijke pers mee gehaald en het is door politici aangehaald. En er zijn diverse organisaties die zich tegen de veegwet hebben uitgesproken, al wil ik niet beweren dat dat nou per se door mijn brieven is gekomen. Maar uiteindelijk vind ik dat er nauwelijks iets mee is gedaan: men zat met de handen op de rug en wist niet wat aan te vangen. Dus na publicatie van mijn brandbrieven werd het al snel weer stil. Dat wil niet zeggen dat er niets mee is gedaan, want ik kan me niet voorstellen dat partijen in de branche het hebben laten liggen. Het was alleen niet zichtbaar voor mij. ”

Heb jij enig idee of de branche zich al aan het voorbereiden is?
“Iedereen houdt de kaarten voor de borst, ze vinden het allemaal nog te vroeg om er iets over te zeggen. Ik verwacht zeker van het CBD dat zij daarin actie ondernemen, want dit is toch iets dat voor alle drogisten belangrijk is, maar elke retailorganisatie neemt daarin zijn eigen besluiten. Voor een belangrijk deel komt het dus neer op de individuele zelfstandige om zich op de implicaties van de veegwet voor te bereiden. Daarvoor heb je competentie nodig, en die mis ik.
Maar intussen is het grootwinkelbedrijf al verschrikkelijk voorbereid – dat weet ik gewoon.”

Heb je van ondernemers gehoord die iets met die brandbrieven gedaan hebben?
“Nauwelijks, behalve in de directe kring van ondernemers om mij heen. Maar je moet ook beseffen: voor 80% van de zelfstandigen is het de waan van de dag die dik voorgaat. En ja, ze zijn benauwd over de veegwet, maar ze hebben geen tools om er iets aan te doen.”

Kantelpunt

Wat betekent dit voor de toekomst van de drogist?
“Ik zie de veegwet als een van de factoren die het de drogisterijbranche moeilijk maken. Op dit moment is de omzetgroei niet genoeg om de inflatie te dekken. De huren, de lonen en de energiekosten stijgen, en het ondernemersinkomen is bij velen schrijnend laag. En dan de veegwet nog. Als je al die problemen opstapelt, dan ga je huilen. Velen willen van hun winkel af, onder meer vanwege vergrijzing, maar ze zitten eraan vast en kunnen geen kant op.
De zeespiegel is al jaren aan het stijgen terwijl het land daalt. Als je dan alleen jouw dijk verhoogt, en jouw buurman doet dat niet, dan overstroomt jouw land alsnog. Ik vind dus dat je als branche eensgezind moet reageren op die ontwikkelingen, want dat gaat een keer fout. Drie jaar geleden riepen we al: we zitten op ’t randje. Volgens mij zijn we nu al over het kantelpunt heen.
Ik ben altijd heel optimistisch geweest, maar ik zie de juiste dingen niet meer gebeuren. Als de branche niet goed samenwerkt, dan vrees ik echt voor het einde.”

Eigen leven

Wat gaat concreet het effect van de veegwet zijn?
“In ieder geval niet dat drogisten zelf ook iPads in de winkel gaan hangen. Dat is contraproductief, want dan ga je de interactie missen en zie je ook niet meer wat er misgaat. Het spoort niet, want wij staan er toch voor? Wij zijn ervoor opgeleid, we hebben de kennis.
Ik geloof ook niet dat de veegwet snel een eigen leven gaat leiden. Bedenk dat in de supermarkt de omloopsnelheid van producten enorm hoog moet zijn wil die zijn investeringen in materialen en kennis terugverdienen. Maar ook: als je alleen maar twee keer in de week een vraag krijgt over ibuprofen, dan zal de adviseur aan de andere kant van het scherm ook snel zijn aandacht verliezen. Ik denk dat de supermarkt de aandacht voor deze producten teleurstellend zal vinden.”

Gas geven

Wat zou de branche moeten of kunnen doen?
“Ik vind dat er een grote gezamenlijke campagne van de branche zou moeten komen die erop wijst dat de drogist waakt voor de veiligheid en gezondheid van de consument. We zouden moeten roepen: weet wat je slikt. We zouden mensen moeten helpen met een andere levensstijl. Alleen is het gevaar dat dan de Commissie ter Beoordeling van Geneesmiddelen allerlei producten naar de UA-categorie gaat overhevelen.
We moeten niet vergeten dat tijdens covid niet de rol van de drogist als zelfzorgadviseur centraal stond: de aandacht was puur covid-gerelateerd. Die fase ligt alweer achter ons, de aandacht van de consument gaat intussen naar andere dingen. Maar als je goed gas geeft op je rol als drogist, als je de juiste beeldvorming ontwikkelt naar de zorgklant toe en dat goed en consequent volhoudt, dan zou ’t die rol kunnen versterken.’

Accentueren

Wat zou de individuele drogist dan nog kunnen doen?
“Wat die zou moeten doen, is in de winkel accentueren dat hij een gespecialiseerde zorgwinkel heeft. Schuif de juiste artikelgroepen naar voren en maak die dominanter. Neem Mondverzorging, Wond- en sportproducten en zo: die vind ik vaak niet dominant genoeg. En wat we ook zouden moeten uitschreeuwen: dat we microplastics verbannen! het zijn allemaal signalen richting de consument die je zorgkennis kunnen accentueren – maar alleen als je dat ook echt waarmaakt! Zorg dat de consument weet en er vertrouwen in heeft dat hem de juiste hulp geboden wordt. De kracht van de drogist zit niet in de achterkant maar in de voorkant. Straal je kracht uit!”