Er heerst een gevoel van: ‘eindelijk aan de slag!’

Het proces heeft meer dan een jaar geduurd. Wat waren de hindernissen die de fusie in de weg stonden?

_x000D_
_x000D_

Kieskamp: “De belangrijkste is het traject met de Autoriteit Consument & Markt, de oude mededingingsautoriteit. Dat heeft ons parten gespeeld want je kunt niet alvast gaan droogzwemmen, of je organisatie erop inrichten – want daar vraagt je nou juist toestemming voor. Dan nog heb je altijd juridische en financiële kwesties die uitgezocht moeten worden.” 

_x000D_
_x000D_

Jonstra: “Maar er zit ook een emotioneel aspect aan. Want FACO is een familiebedrijf waar generaties mensen aan verbonden zijn. Daar neem je niet zomaar afscheid van. Er is best wat tijd overheen gegaan voordat de familie de knoop kon doorhakken om zijn aandelen te verkopen, maar dat is nu gebeurd.”

_x000D_
_x000D_

 

_x000D_
_x000D_

Hoe is nu het tijdspad voor de integratie?

_x000D_
_x000D_

Jongstra: “We willen een vliegende start maken, en daartoe zitten we vandaag voor t eerst met een grote groep mensen van NDS en Faco bij elkaar. Je bent van tevoren best aan het bedenken wat je zou willen of moeten doen, maar het echte plannen en realiseren begint vanaf vandaag.”

_x000D_
_x000D_

Zitten daar ook ondernemers bij?

_x000D_
_x000D_

Kieskamp: “Nee, vandaag gaat het om het kader van de beide organisaties. Maar de ondernemers worden er zeker bij betrokken. Want we hebben vierhonderd ondernemers die de afgelopen jaren het een en ander hebben meegemaakt. Het is essentieel dat straks alle neuzen dezelfde kant op staan.”

_x000D_
_x000D_

Hoe snel denken jullie de nieuwe organisatie op de rit te hebben?

_x000D_
_x000D_

Jongstra: “Dat is moeilijk te zeggen. Maar we hebben tot nu toe niet stilgestaan: beide organisaties functioneren en de business gaat elke dag door. Maar we zijn wel veel tijd en energie kwijt geweest aan het realiseren van de fusie en de jaren daarvoor aan onderling gesteggel: toen waren we meer met elkaar bezig dan met de concurrentie. Die tijd is nu voorbij, we kunnen alle tijd en energie besteden aan het integreren van de organisaties en het uitrollen van onze plannen. Intussen is de druk hoog, dus we moeten ook geen minuut verspillen.”

_x000D_
_x000D_

 

_x000D_
_x000D_

Aandachtspunten

_x000D_
_x000D_

Wat zijn de eerste aandachtspunten? 

_x000D_
_x000D_

Kieskamp: “De integratie vindt in eerst plaats aan de achterkant: de organisaties samenbrengen, kijken welke synergie er mogelijk is in staf, logistiek en IT. Dat moet je goed op de rit hebben, wil je aan de voorkant gaan sleutelen. Het ene aspect pakken we op korte termijn op, maar het kan zijn dat andere onderdelen nog jaren nodig hebben.”

_x000D_
_x000D_

 

_x000D_
_x000D_

FACO zit Diemen, NDS zit in Zwolle: hoe gaan jullie dat integreren?

_x000D_
_x000D_

Jongstra: “Het servicekantoor voor beide formules krijgt een plek in Amersfoort, midden tussen Diemen en Zwolle in. Dat is het meest praktisch voor de mensen uit beide organisaties. Moederbedrijf Mosadex heeft wel een locatie in Amersfoort, maar daar is niet genoeg ruimte voor ons. We zoeken nu dus een eigen locatie.” 

_x000D_
_x000D_

Kieskamp: “Ook komen we tot één distributiecentrum, namelijk het DC van NDS in Zwolle. Die hebben meer dan genoeg capaciteit, want dat heeft in het verleden al eens zeshonderd DA winkels kunnen beleveren.”

_x000D_
_x000D_

Dit betekent dus dat het hoofdkantoor van FACO in Diemen gaat sluiten.

_x000D_
_x000D_

Jongstra: “Dat klopt, dat is onvermijdelijk. Maar niet van de ene op de andere dag, ik denk dat we maximaal tot het eind van het jaar in Diemen actief blijven.”

_x000D_
_x000D_

En het personeel?

_x000D_
_x000D_

Jongstra: “De mensen zagen het natuurlijk wel al aankomen, maar als het je verteld wordt, dan is het opeens concreet. Men weet dat dit noodzakelijk is, maar het moet nog even landen, ze weten het pas sinds gisteren. Voor elk heeft het een andere betekenis: de een is naar Diemen evenveel tijd kwijt als naar Amersfoort, maar wie op zijn fiets naar het DC in Diemen kon, die moet nu echt kijken of hij de overstap naar Zwolle wil maken.”

_x000D_
_x000D_

Gaat het banen kosten?

_x000D_
_x000D_

Jongstra: “In principe kan al het personeel van het DC in Diemen mee naar Zwolle. Al zal elk daartoe zijn eigen afwegingen maken, wie mee wil die kan mee. Met betrekking tot het kantoorpersoneel van FACO en NDS, daar moeten we nog naar kijken. We kunnen niet garanderen dat we iedereen binnen kunnen houden, want er is natuurlijk een zekere overlap in functies en taken. Aan de andere kant is het goed mogelijk dat er vanwege de integratie nieuwe functies ontstaan. We verwachten in ieder geval niet dat dit massaal banen gaat kosten.

_x000D_
_x000D_

 

_x000D_
_x000D_

Wat is nu precies de rol van Holland Pharma hierin? Had dat niet de distributiefunctie overgenomen van DA Retail?

_x000D_
_x000D_

Kieskamp: “Dat was alleen in de overgangsfase na het faillissement. NDS doet dat allang weer zelf, met zijn eigen distributiecentrum. Het is wel zo dat we gebruik blijven maken van Holland Pharma’s aanbod, want die heeft een groter assortiment dan wij – wij zitten net over de tienduizend SKU’s, Holland Pharma heeft er ca. 50.000.”

_x000D_
_x000D_

 

_x000D_
_x000D_

De ondernemers

_x000D_
_x000D_

Hoe is de eerste reactie bij de D.I.O.- en DA-ondernemers?

_x000D_
_x000D_

Kieskamp: “Verwachtingsvol maar ook kritisch. Sommigen zien beren op de weg, maar de meeste hebben een gevoel van: ‘hèhè, eindelijk aan de slag’. Dat gevoel hebben we allemaal. En we moesten ook wel, dat beseffen zij heel goed. Dit is noodzakelijk voor een gezonde goede toekomst voor de zelfstandige drogist.”

_x000D_
_x000D_

Hebben ondernemers en organisatie richting elkaar verwachting of zelfs eisen uitgesproken?

_x000D_
_x000D_

Jongstra: “Nee, geen eisen, wel een gemeenschappelijke verwachting dat we gezamenlijk werken aan een gezonde, rooskleurige toekomst. Dat daartoe dingen moeten veranderen, daar is iedereen zich van bewust. Wij zullen moeten veranderen, maar we verwachten ook beweging bij de ondernemers. Want als je niks verandert, dan verandert er ook niks. Het gaat niet vanzelf, maar dat het besef er is dat we eraan moeten werken, is alvast stap één.”

_x000D_
_x000D_

Welk voordeel gaat de ondernemer merken van de fusie?

_x000D_
_x000D_

Kieskamp: "Dat we de organisatie integreren, gaat een noodzakelijke kostenbesparing opleveren. Je kunt alleen al met een DC minder uit. Maar dat is een eenmalig voordeel. Het echte voordeel, en dat weten de ondernemers ook, wordt aan de voorkant gemaakt. En dan zeg ik: we vormen nu een sterk blok van vierhonderd ondernemers. We kunnen betere afspraken maken met de leveranciers, we kunnen harder gaan roepen waarom de consument bij ons moet zijn. En we hebben ook zeker een concrete groeiambitie.”

_x000D_
_x000D_

 

_x000D_
_x000D_

De formules

_x000D_
_x000D_

Jullie meldden dat de formules DA en D.I.O voorlopig blijven bestaan. Dat geeft aan dat dit op termijn gaat veranderen. Hebben jullie al definitief besloten dat beide formules niet naast elkaar blijven bestaan?

_x000D_
_x000D_

Jongstra: “Ik denk dat het onvermijdelijk is. Want investeren in beide formules is echt onhoudbaar. We zullen naar één formule toemoeten, maar we gaan daarbij niet over één nacht ijs. Dat doen we uiterst zorgvuldig, in samenspraak met onze ondernemers. We weten allang dat dwingen nergens toe leidt, zij zijn het die er achter moeten staan. Dan praat je over de naam van de organisatie, de naam van de formules, de naam die op de pui staat. Uiteindelijk willen we met één sterk verhaal met de consument kunnen communiceren. En dat is lastig als je je van twee namen bedient. Dus op de korte termijn blijven beide formules gewoon bestaan, maar uiteindelijk gaat dat veranderen.”

_x000D_
_x000D_

Kieskamp: “En voordat je dat gaat vragen: wat dat concreet inhoudt, daarvoor is het nog te vroeg dag. Dit is pas dag één van de fusie. Hoe de nieuwe formule gaat heten? Goede kans dat hij met een D begint!”

_x000D_
_x000D_

 

_x000D_
_x000D_

Leerpunten

_x000D_
_x000D_

Beide formules hebben zo hun kracht en hun zwaktes. Wat kunnen jullie van elkaar leren en overnemen?

_x000D_
_x000D_

Kieskamp: “We zijn juist vandaag bij elkaar om daarover te praten, dus daar doe ik nog geen uitspraken over. Essentieel is dat we dit niet benaderen als een stammenstrijd. Het is belangrijk dat we nu even de ego’s, de historie en de bloedgroepen opzij zetten, dat we niet elkaar gaan verbeteren maar van elkaar leren. Er zijn dingen die D.I.O. goed doet die DA kan overnemen, maar er gebeuren ook dingen in Zwolle waar Diemen wat aan heeft. Wat exact uit dit leerproces gaat komen, weten we niet. Maar ik weet wel dat we, door van elkaar te leren, van een plus een drie kunnen maken.”

_x000D_
_x000D_

 

_x000D_
_x000D_

Op de foto: links Jos Jongstra, rechts Walborgh Kieskamp

_x000D_
_x000D_

 

_x000D_