Drogist blijft open

“Samen met apotheken zijn drogisterijen de specialist in geneesmiddelen”, meldt het CBD in een persberiicht. “Zelfzorggeneesmiddelen zijn zelfs een basisbehoefte. Zeker in deze periode van Corona doen burgers en patiënten een beroep op de drogist. Immers, ruim 80% van alle aankopen van zelfzorggeneesmiddelen vindt al plaats bij de 2.350 drogisten. Geneesmiddelen die de nare gevolgen van het coronavirus verlichten. Denk aan paracetamol, Ibuprofen, Antigrippine, hoestdranken/pillen/sprays, neussprays en inhalatiemiddelen). Maar ook geneesmiddelen die gebruikt worden om kleine kwalen te bestrijden. Ook levert de drogist, net als supermarkten, andere producten die voorzien in een basisbehoefte zoals middelen voor weerstand en bij hygiëne. De drogist ontlast zo de zorg die het al druk genoeg heeft. Om ook de geneesmiddelenvoorziening in Nederland op peil te houden, is het belangrijk dat apotheken beschikbaar blijven voor geneesmiddelen op recept. Net zo belangrijk is het dat drogisterijen voor zelfzorggeneesmiddelen en het persoonlijk advies altijd open en beschikbaar zijn voor patiënt en klant.”

Drogisten blijven open

Drogisten zijn dus geen gewone detailhandel, maar vervullen een onmisbare maatschappelijke rol: met die boodschap heeft het CBD contact gehad met het ministerie van minister-president Mark Rutte en met de ministeries van VWS en Justitie en Veiligheid.

“De lobby van het CBD is uitermate succesvol geweest! De drogist heeft een uitzonderingspositie. Want mocht er sprake zijn van verdere aanscherping van de maatregelen, bijvoorbeeld winkelsluiting, dan vindt de overheid het belangrijk dat drogisten open blijven juist vanwege de rol in de geneesmiddelenvoorziening. Bij een algehele sluiting van winkels is het dus gewenst dat de drogisterijen open blijven aldus de overheid.”

Blij met erkenning

“Het CBD is blij dat de overheid de unieke maatschappelijke positie van de drogist erkent. In april van dit jaar werd de (assistent)drogist al benoemd tot een van de cruciale beroepsgroepen om de maatschappij draaiende te houden. Daarmee staan de drogisten in het rijtje met huisartsen en apothekers. We kunnen ook trots zijn op deze erkenning. Het resultaat van onze gezamenlijke inspanning. Alleen door als één sector op te trekken hebben we dit voor elkaar gekregen. Deze positie geeft drogisten ook verplichtingen. Belangrijk is dat we onze rol blijven waarmaken en klanten en patiënten persoonlijk adviseren over aankoop en juist gebruik van zelfzorggeneesmiddelen, adviseren om even niets te doen of doorverwijzen naar de huisarts. En dat we allemaal het brancheprotocol Bescherming en Veiligheid goed volgen inclusief het deurbeleid om het aantal klanten te beperken.”