De klant centraal

Maar wil de drogist een belangrijke rol blijven spelen in het zorgstelsel, dan moet de klant overtuigd zijn van de toegevoegde waarde van de drogist. Dus: het goed adviseren van klanten op basis van kennis is essentieel. Daarom stelt who-cares dit jaar de klant centraal. We gaan de doelgroepen analyseren die van belang zijn voor zelfzorgretailers.  

_x000D_
_x000D_

 

_x000D_
_x000D_

Editie 1: de jonge consument

_x000D_
_x000D_

We starten met de klanten waar het mee begint: de consument die zelf beslissingen kan nemen en daarvoor wil betalen: de jonge consument. Van 18 tot circa 25 jaar, nog inwonend, of net het huis uit, tot beginnende tweepersoons huishoudens. Een grote groep die bijna 20% van de bevolking uitmaakt. Meestal nog niet al te vermogend, maar wel een bepalende doelgroep voor de toekomst!

_x000D_
_x000D_

 

_x000D_
_x000D_

Hoe gaan we te werk?

_x000D_
_x000D_

We besteden in elke printeditie van 2019, en op onze website, uitgebreid aandacht aan klantenprofileringen: welk type klanten zijn er, welke krijgt de drogist wel of niet binnen – en waarom -, hoe kan hij die klant het beste benaderen, het meest effectief van dienst zijn en vooral: hoe bouwt hij een duurzame relatie met ze op?

_x000D_
_x000D_

 

_x000D_
_x000D_

Werkwijze

_x000D_
_x000D_

We werken samen met experts die weten hoe de markt opereert, die kennis hebben van farmacie en zelfzorg. We brengen kennisgebieden overzichtelijk bij elkaar. Gebaseerd op marktcijfers, data over klantengedrag, en de interactie tussen consument, de retailer en zijn winkel.

_x000D_
_x000D_

 

_x000D_
_x000D_

_x000D_
_x000D_

 

_x000D_
_x000D_

Het assortiment

_x000D_
_x000D_

Op basis van deze kennis gaan we dieper op de materie in: welke productgroepen zijn voor de jonge consument van belang? Welke producten en merken scoren hier boven de benchmark en waarom? Wat kan een retailer doen om deze product(groepen) adequaat in te zetten in zijn adviesgesprek?

_x000D_
_x000D_

_x000D_
Rol

_x000D_
_x000D_

En welke rol kan de leverancier hierin spelen? We willen samen met de leveranciers retailers inzicht geven in wat producten en merken echt voor hen kunnen betekenen: wat is de potentie, hoe wordt die potentie optimaal benut?

_x000D_
_x000D_

 

_x000D_
_x000D_

Resultaat

_x000D_
_x000D_

Zelfzorg retailers handvatten geven die zij in kunnen zetten om zich richting de jonge consument beter te profileren als deskundig adviseur. Maar ook tools aanreiken om de winkel adequaat af te stemmen op de jonge consument en voor deze doelgroep de belangrijke producten te highlighten. Met deze kennis en de rol van uw product in zijn margemix kan de retailer zijn resultaat verbeteren. Het doel is om een duurzame relatie met de jonge consument op te bouwen.

_x000D_
_x000D_

 

_x000D_
_x000D_

_x000D_
_x000D_

 

_x000D_
_x000D_

Doe mee

_x000D_
_x000D_

Zorg ervoor dat uw merk de plaats krijgt die het verdient: als een merk dat een structurele bijdrage levert aan de omzet van zelfzorg retail. Wij zorgen voor uw benchmark, u zorgt voor het inzicht dat uw product essentieel is voor de jonge consument binnen zelfzorg retail. Profileer uzelf als kennisexpert over de jonge consument.

_x000D_
_x000D_

Wij staan voor het geïntegreerd inzetten van AL onze media. Dit geeft een beter resultaat van uw marketinginspanning. U bepaalt wat u wilt vertellen, wat uw invalshoek is, en over welk product of merk het gaat.

_x000D_
_x000D_

 

_x000D_
_x000D_

Interesse?

_x000D_
_x000D_

Heeft u een merk dat met name de jonge consument aanspreekt? Voor een voorstel dat perfect bij u past, neem contact op met Michiel Korsten: michiel@who-cares.nl

_x000D_
_x000D_

 

_x000D_
_x000D_

Bijlage: Mosaic Brochure Klantensegmentatie (bron: www.whooz.nl)

_x000D_