DA Retailgroep failliet

“Geachte DA franchiseondernemers,

Vanmorgen ontvingen wij bericht van de benoemde bewindvoerder van DA Retailgroep (DARG) dat de verleende surseance van betaling zal worden omgezet in een faillissement. Van de griffie van de rechtbank ontvingen wij inmiddels de informele bevestiging dat het faillissement inderdaad vandaag zou zijn uitgesproken.

Met het uitspreken van het faillissement van DARG neemt het belang van zorgvuldig reageren voor de individuele franchisenemers exponentieel toe. Vooralsnog lijkt het per direct stopzetten van alle automatische incasso’s van DARG gerechtvaardigd. In elke individuele situatie zal vervolgens beoordeeld dienen te worden in hoeverre het verrichten van specifieke betalingen nadelig zal zijn voor een mogelijke verrekening positie van de franchisenemer, zoals bijv. te ontvangen inkoopbonus, verrekening formule-fee en reeds betaalde waarborgen.”

Ludwig & Van Dam willen in samenspraak met het bestuur van de Coöperatie een collectieve bijeenkomst beleggen om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden en gegevens te verzamelen. Deze bijeenkomst staat gepland op 6 januari in Woudenberg.