DA: overeenkomst getekend, vrede nog niet

In het persbericht van DA staat dat de overeenstemming inhoudt “dat er geen issue meer is over de Fris Gezond en Mooi formule, het contract, het verdienmodel, de nieuwe rolverdeling en de governance. De instemming is goed geregeld en de overeenstemming geeft daarmee zekerheid en rust voor de ondernemers.” DA zegt dat “met de overeenkomst een nieuw startpunt is ontstaan van waaruit de organisatie slagvaardig en daadkrachtig verder kan bouwen aan het merk DA.” Dat doet DA dus met fris, Gezond en Mooi. Inmiddels zijn al twintig winkels onder die nieuwe formule geopend. Maar de huidige formule blijft er gewoon naast staan: ondernemers worden niet gedwongen om over te stappen. Echter zou die keus naar verluidt wel consequenties hebben, omdat de condities voor handhaven van de bestaande formule voor ondernemers minder aantrekkelijk zouden zijn.

De onrust onder ondernemers blijkt in ieder geval nog niet over: er wordt nog gemord over het proces en het verloop van de onhebbelijkheden tiussen DA en een aantal ondernemers. En het vertrek van ondernemers naar andere organisaties heeft DA ook een flinke klap gegeven. De vraag is of DA met fris, Gezond en Mooi ook ondernemers BINNENhaalt.

Niet alle DA-ondernemers zijn dus blij met de ontwikkelingen, en dat zal nog wel even duren. En dat is ook logisch: een jaar onrust veeg je niet met één pennestreek van tafel. Het zal ook even een tijd zijn van bezinning. En van overtuigen: niet voor niets zal DA zijn aandacht de komende tijd vooral concentreren op de INTERNE communicatie.