‘DA-ondernemers beginnen met schone lei’

Wat was voorheen de situatie? Onder DARG (DA Retailgroep) ressorteerden alle ondernemers van de coöperatie, totdat de Fris Gezond & Mooi-formule werd uitgerold: toen kwamen de ondernemers die voor FGM tekenden opeens terecht in een aparte bv.

“In die tijd was het alles of niets: je tekende wel of niet voor FGM, een tussenweg was er niet”, zegt Gerben Boogaard, eigenaar van drie DA’s in Amsterdam en de kersverse voorzitter van de nieuwe franchisevereniging. “Op die manier ontstonden er twee ‘partijen’ onder de ondernemers, omdat de mensen die voor FGM kozen nu eenmaal net andere belangen hadden dan de mensen die bij het bestaande DA-model bleven. En dat leidde tot frictie, waardoor je als ondernemersclub simpelweg nooit alle neuzen dezelfde kant opkreeg.”

Hoewel er al onder het voorgaande bestuur stappen werden gezet om aan dat schisma een einde te maken, werd de echte aanzet daartoe gerealiseerd na het faillissement van DARG, zegt penningmeester van de franchisevereniging Garry van der Heijden: “We zijn begin dit jaar tijdens onze eerste meeting na het faillissement van DARG als coöperatie in gesprek gegaan met NDS, onze nieuwe retailorganisatie, en die gaven aan dat zij met één ondernemerspartij wilden praten – en dan natuurlijk een partij die ook representatief is voor de volledige groep ondernemers. Dat is de stap geweest op weg naar een nieuwe franchisevereniging.”

Belangrijke vraag was: hoe ervoor te zorgen dat in de nieuwe franchisevereniging alle neuzen wél dezelfde kant op zouden kunnen staan? Hierin bood NDS een concrete mogelijkheid door in feite inclusief te handelen in plaats van exclusief, zegt Boogaard: “Na het faillissement van DARG heeft NDS tot het moment van het tekenen van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst de bestaande contracten niet alleen gerespecteerd, maar ook besloten om de ondernemers meer keus te bieden dan alleen voor of tegen FGM. Je kunt dus voortaan modulair instappen: gebruikmaken van de FGM-modules die bij je passen, maar daarnaast je oude signatuur behouden. Op dat moment heb je een brug geslagen tussen de twee partijen en kun je weer open en constructief met elkaar om tafel zitten.”

Interim

De formele oprichtingsdatum van DAFV is woensdag 24 augustus. Tijdens de Algemene Ledenvergadering eind dit jaar, zal het bestuur van de franchisevereniging gekozen worden. Intussen is er een interimbestuur, dat is opgemaakt uit leden van het huidige kernteam van DA. Boogaard fungeert als voorzitter, Van der Heijden is penningmeester, Angelique Sloterdijk-Jonker (met 4 DA’s en Mooi’s in de omgeving van Wageningen) is secretaris van de vereniging. Jeroen de Bruin, (eigenaar van een FGM en een Jumbo supermarkt in Delft) staat te boek als algemeen bestuurslid. “Daarnaast zullen er diverse commissies en werkgroepen gestart worden, dus we hebben nog meer mensen nodig die zich actief voor de vereniging – lees: hun collega-ondernemers – willen inzetten”, aldus Van der Heijden.

Dat de leden van het kernteam het interim-bestuur zouden vormen ligt voor de hand, maar de kans is groot dat zij ook in het te verkiezen vaste bestuur terechtkomen, zegt Boogaard: “Dat is niet ons uitgangspunt geweest, maar we horen regelmatig tijdens meetings: ‘Ik hoop dat jullie je ook beschikbaar stellen’. Dus dat gaan we doen. Maar iedereen kan zich verkiesbaar stellen. De enige voorwaarde die we op voorhand stellen aan het bestuur: het moet een afspiegeling zijn van de leden. Alle bloedgroepen moeten zich vertegenwoordigd voelen.”

Sterke toekomst

Intussen heeft de DAFV al het een en ander op de agenda staan. “Als eerste zijn er voorwaarden gesteld voor het verlengen van de huidige samenwerkingsovereenkomst: er moet voor het eind van het jaar duidelijkheid zijn of de criteria gehaald zijn, met andere woorden: of de overeenkomst wel verlengd kan worden. Dat is het eerste en belangrijkste punt op de agenda”, vertelt Van der Heijden. “Daarnaast willen we samen met NDS een commerciële visie ontwikkelen, met een nieuw verdienmodel dat niet alleen draait om prijs en actie, maar meer om onderscheid en samenwerking met betrokken leveranciers.”

Boogaard: “Het is wel duidelijk dat de ondernemers zich meer moeten committeren aan afspraken. Wanneer NDS goede afspraken kan maken, geeft dat een beter resultaat op de winkelvloer. Dit betekent echter wel dat we met zijn allen mee moeten doen. Alleen als we die afspraken maken en ons eraan houden kunnen we een krachtige partij in de markt worden.”

Maar er zijn nog veel ondernemers die het oude DA gewend zijn, toch?

Van der Heijden: “We gaan niet weemoedig omkijken, zo van: ‘Vroeger was bij DA alles beter.’ We maken ons sterk voor een goede toekomst. En het is onze indruk dat de meesten er zo instaan, men is ervan doordrongen dat de oude manier van doen niet meer werkt. Inmiddels heeft circa 85% van de ondernemers de nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend, en naar verwachting zal de rest dat voor eind september ook gedaan hebben. Waar het bestuur met grote interesse naar uitkijkt, is de verwachte overname van D.I.O. door Holland Pharma, het moederbedrijf van NDS (en zelf weer een dochteronderneming van Mosadex). Zoals bekend heeft de Autoriteit Consument & Markt hiervoor nog geen groen licht gegeven.”

“Maar we zien dit wel als een positieve, nieuwe start”, zegt Boogaard. “We beginnen in feite met een schone lei. In tegenstelling tot voorheen zien we dat ondernemers en organisatie goed met elkaar samenwerken. We weten ook dat NDS voor de lange termijn gaat – het is geen investeringsmaatschappij, zij committeren zich echt aan DA. En dat is goed. Want we hebben als DA best wat voor onze kiezen gehad de laatste jaren. DA is nog steeds een goede formule. In feite nog steeds volgens de oude slogan ‘De vriendelijke specialist’. De formule heeft voldoende kracht om dat ook in de toekomst te bewijzen.”

Bij de foto: het interimbestuur, van links naar rechts Garry van der Heijden, Jeroen de Bruin, Gerben Boogaard en Angelique Sloterdijk-Jonker.