DA en D.I.O. verder als DA 2.0

De gezamenlijke toekomstplannen van DA en D.I.O. werden afgelopen woensdagavond in een bijeenkomst in het Postillion hotel in Bunnik gedeeld met ongeveer 450 aanwezigen – circa driekwart van de aangesloten ondernemers was aanwezig. Allerbelangrijkste punt op de agenda: beide formules gaan in elkaar op onder de naam DA.“Dat is een formule met nog steeds een hoge naamsbekendheid, en mét een DA-huismerkassortiment”, zegt Jongstra. “Het is iedereen duidelijk dat we, door samen op te trekken, echt een verschil kunnen maken, en dat daarmee de ondernemers weer een gezonde toekomst kunnen krijgen. Het zijn geen besluiten die we nemen, we hopen wel dat we de ondernemers meekrijgen in onze overtuiging. Hij erkent dat niet iedereen stond te juichen. “Natuurlijk hebben vooral D.I.O.-ondernemers het gevoel: ‘bij ons ging het best goed, dus waarom moeten we D.I.O. nu opgeven?’, terwijl ik bij DA-ondernemers meer een opluchting merk dat er echt weer beweging in de organisatie zit.”

_x000D_
_x000D_

Het feit dat een kwart van de ondernemers er niet bij was gisteravond, verontrust hem niet. “Natuurlijk hebben we gecheckt waarom mensen niet zijn gekomen. Soms was dat een kwestie van afstand, of andere bestaande afspraken – praktische zaken die niet opgelost konden worden. Het aantal ondernemers dat aangaf uit boosheid of onverschilligheid weg te blijven, is op de vingers van een hand te tellen.”

_x000D_
_x000D_

_x000D_
Geen copy paste

_x000D_
_x000D_

Jongstra kan nog niet veel zeggen over de eerste reacties.

_x000D_
_x000D_

“Kijk, verstandelijk snapt men dat dit logisch is. Maar emotioneel, dat is een andere zaak. Zeker voor ondernemers die vorig jaar de overstap hadden gemaakt van DA naar D.I.O. – met alle emotie die daarmee gepaard ging – is het wel even slikken. Maar: dat geldt voor mijzelf ook! We hebben wel een aantal ondernemers de ruimte gegeven om hun visie op de voorstellen te geven. Daarbij klonken ook kritische geluiden, hetgeen logisch is bij zo’n cruciale stap. Daarnaast sprak detailhandel-expert Frank Quix over de noodzaak om keuzes te maken. Ook hij ziet dat op deze manier een krachtige propositie naar de consument ontstaat door de sterke kanten van beide formules te bundelen.”

_x000D_
_x000D_

Het is nadrukkelijk niet zo dat alles nu copy paste DA wordt: “Er ontstaat een NIEUW DA, dat de sterke kanten van DA en D.I.O. combineert. En dat gaat heel snel gebeuren. Ik verwacht dat de consument in de eerste maanden van 2018 daarvan de resultaten zal zien: qua formule, qua communicatie, en zelfs qua assortiment. De komende maanden zal dit verder uitgewerkt worden, in nauwe samenwerking tussen organisatie en de ondernemers. Beiden hebben er alle vertrouwen dat vandaag de weg ingeslagen is naar een vruchtbare toekomst.”

_x000D_
_x000D_

In de komende editie van Zelfzorg Magazine vindt u een uitgebreid interview met Jos Jongstra over de nieuwe plannen.

_x000D_
_x000D_

 

_x000D_