Covid-19: ‘Hoger risico voor mensen met apneu’

In Nederland heeft 2-4 procent van de volwassenen vanaf middelbare leeftijd het slaapapneu syndroom. Daarnaast is er ook een grote groep mensen die slaapapneu heeft, maar bij wie de diagnose nooit is gesteld. Gemiddeld zijn mensen met apneu wat ouder en vaak hebben zij ook andere aandoeningen, long- en hartklachten en diabetes, waardoor infectie met het coronavirus meer risico’s met zich meebrengt. Een belangrijk gegeven is dat apneu-patiënten op zich géén groter risico hebben om het coronavirus te krijgen.

RIVM-advies

De Slaapgeneeskunde Vereniging Nederland (SVNL) en de ApneuVereniging vinden het belangrijk te melden dat mensen met slaapapneu zich bewust moeten zijn van de verhoogde risico’s die zij lopen op het moment dat zij het coronavirus krijgen. Voor hen is het dus extra belangrijk dat zij zich houden aan de richtlijnen van het RIVM en de overheid, zoals afstand bewaren, handen wassen, sociale contacten vermijden en thuisblijven. Zeker als zij klachten hebben aan de luchtwegen.

Extra adviezen

De SVNL en de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose, sectie slaapstoornissen hebben, met de voorzitter van de medische adviesraad (MAR), een aantal aanvullende adviezen voor mensen met apneu:

* Was de handen regelmatig, zeker voor het slapen.

* Ventileer de slaapkamer en slaap in een ruimte met ‘verse’ lucht.

* In het geval van luchtwegklachten is het niet nodig de behandeling met een CPAP te stoppen, tenzij bijvoorbeeld neusklachten dit onmogelijk maken.

* Volg bij een ziekenhuisopname, ongeacht de reden, altijd de instructies van het ziekenhuis op. Neem wel altijd het eigen apparaat mee naar het ziekenhuis.

* Volg alle hygiëne voorschriften bij het gebruik van de apparatuur en maak de PAP of MRA regelmatig schoon conform de onderhoudsvoorschriften.

* Start een nieuwe CPAP-behandeling altijd op in overleg met de behandelaar.