CBD wil einde aan drogist op afstand Albert Heijn

AH verkoopt zelfzorggeneesmiddelen die uitsluitend via apotheker en drogist (UAD) verkocht mogen worden in de supermarkt waarbij in het schap een tablet met telefoonhoorn is gemonteerd. Hiermee kunnen consumenten contact zoeken met een (assistent)drogist op afstand.

Een onaanvaardbare situatie, stelt het CBD dat opkomt voor de belangen van de drogist als Erkend Specialist in Zelfzorg. Toen AH startte met de Drogist Op Afstand (DOA) heeft CBD dan ook onmiddellijk aan IGJ gevraagd hier handhavend tegen op te treden. De DOA is immers in strijd met art. 62 lid 2 van de Geneesmiddelenwet. IGJ heeft aan dat verzoek geen gevolg gegeven. Daarom is CBD hiertegen in beroep gegaan bij de rechtbank. Vorige week was de rechtszitting bij de rechtbank Midden-Nederland in Utrecht.

De DOA past niet binnen de wet omdat:

* tijdens de openingsuren niet standaard toezicht wordt gehouden op de aflevering van UAD-geneesmiddelen door een aanwezige (assistent)drogist;

* niet wordt nagegaan of de klant een adviesbehoefte heeft;

* er tijdens de openingsuren niet standaard een (assistent-)drogist in het AH-verkooppunt aanwezig is om advies te geven indien de klant daar behoefte aan heeft;

* de Drogist op afstand non-verbale communicatiesignalen mist en daardoor niet goed kan adviseren.

Het gevolg van de verkoopmethode Drogist op afstand is dat:

* klanten ongemerkt en ongezien met zo veel geneesmiddelen als ze willen (bijv. zware pijnstillers) de winkel uit kunnen lopen;

* klanten die advies vragen foute adviezen kunnen krijgen;

* klanten die geen advies vragen zonder zich dat mogelijk te realiseren, met de verkeerde geneesmiddelen de winkel uit kunnen lopen.

Marten Hummel, directeur CBD: “De verkoopmethode van Albert Heijn voldoet niet aan de verantwoorde zorg zoals die bedoeld is in de Geneesmiddelenwet bij geneesmiddelen die uitsluitend bij apotheek en drogist verkrijgbaar zijn. De drogist op afstand zet verantwoorde zorg op afstand en brengt onaanvaardbare gezondheidsrisico’s met zich mee. We vinden dat iedereen die UAD-geneesmiddelen verkoopt, zich aan de wet moet houden en verantwoorde zorg moet aanbieden. Drogisten doen dat ook en investeren in de kwaliteit van verantwoorde zorg.”

Oproep Consumentenbond en IVM

De Consumentenbond en het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) denken er precies zo over en vinden ook dat er een einde moet komen aan de drogist op afstand zoals bij Albert Heijn. De twee organisaties hebben een open brief gestuurd aan het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). In deze brief uiten zij hun grote zorgen. Albert Heijn neemt onaanvaardbare gezondheidsrisico’s door zelfzorgmiddelen zonder actief toezicht in de winkels te verkopen. Een schermpje is onvoldoende. Deze verkoopmethode voldoet niet aan verantwoorde zorg.

De verwachting is dat de rechter over enkele weken uitspraak doet.