CBD ondertekent landelijke agenda zelfmoordpreventie

Ondertekenaars van de derde Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025 zijn onder meer het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven, de Nederlandse GGZ, NIP, NVVP, Ivonne van de Ven Stichting, COC-Nederland, Jeugdzorg Nederland, het Trimbos-Instituut, de VO-Raad, MIND, ProRail, NVVK, TSD, UWV, VNG en GGD GHOR Nederland.

Gemiddeld overlijden in Nederland vijf mensen per dag door zelfdoding. Daarnaast doen dagelijks nog eens 135 mensen een suïcidepoging en 40 van hen moeten hiervoor worden behandeld op de spoedeisende hulp. De coronacrisis en de hierdoor ontstane recessie bieden grote reden tot zorg. Net als eerdere economische crises leidt deze pandemie mogelijk tot meer suïcides, omdat risicofactoren zoals sociaal isolement, depressie en eenzaamheid toenemen. Doel van de Landelijke Agenda is om mensen met zelfmoordgedachten sneller uit hun isolement te halen, te helpen en de weg vrij te maken voor perspectief en hoop. In de nieuwe Landelijke Agenda Suïcidepreventie staat de netwerkaanpak centraal. Samen met 45 partijen is het streven dat nog meer mensen, bedrijven en organisaties zich aansluiten en inzetten voor het verminderen van suïcidepogingen en suïcides.

Blokhuis: “Het doel van deze derde Landelijke Agenda is om met een netwerkaanpak  een stap verder te zetten op het terrein van suïcidepreventie. Onder andere door meer aandacht voor suïcide binnen de jeugdhulp en samenwerking binnen de sociaaleconomische sector, zoals bij de politie, het UWV, de gerechtsdeurwaarders en schuldhulpverlening. Ik heb er vertrouwen in dat we met een integrale aanpak een stap dichter komen bij het doel om het aantal suïcides terug te dringen en zal me hiervoor onverminderd blijven inzetten.”

Paracetamol

Uit onderzoek blijkt dat paracetamol wel eens wordt gebruikt bij zelfmoordpogingen. Paracetamol is als zelfzorggeneesmiddel veilig bij juist gebruik en effectief bij het bestrijden van kleine kwalen. Ed van de Weerd, voorzitter van het CBD: “Drogisten nemen hun maatschappelijk rol zeer serieus. In drogisterijen wordt paracetamol uitsluitend verkocht in een verkoopomgeving met goed opgeleid personeel dat altijd aanwezig en beschikbaar is voor het geven van advies. Ook geven drogisten bij de aankoop van paracetamol standaard een risicowaarschuwing, houden wij toezicht op het maximaal aantal verpakkingen dat een klant wil kopen en moeten wij soms “nee” verkopen. Zo bouwen drogisten drempels in voor (on)bedoeld verkeerd gebruik van geneesmiddelen terwijl consumenten laagdrempelig toegang blijven houden tot de noodzakelijk zelfzorggeneesmiddelen.”