‘Carrièreman die zijn eigen pad heeft geplaveid’

Veertig jaar bij D.I.O.? “Wie de dossiers induikt vindt de aanstellingsbrief die is vastgesteld op 1 september 1979. Da’s dus 39 jaar”, zei Jongstra. “Maar een aparte aantekening vermeldt dat hij een jaar daarvoor al als aspirant vertegenwoordiger bij D.I.O. werkte. En ook dat klopt niet, want daarvoor werkte hij al in het magazijn.”

De jonge De Wit werd door Jongstra gekenschetst als “een ongedurig, eigengereid ventje dat voor galg en rad opgroeide. Toen hij officieel vertegenwoordiger werd, stond in zijn dossier genoteerd dat hij zich had ‘aangepast aan de wensen van de zaak’, maar Tom kwam erachter dat het bedrijf veel meer zou bereiken als het zich aanpaste aan ZIJN wensen. En dat heeft hij al die jaren gedaan: Tom is een carrièreman die zijn eigen pad heeft geplaveid. We hebben hem leren kennen als de drijvende kracht die met jaloersmakende energie de totstandkoming van de D.I.O.-formule heeft gerealiseerd: D.I.O. is zijn kindje. Wat destijds door velen meewarig werd bekeken, staat nu op het punt om structureel de derde formmule in de markt te worden – en de enige die de kracht van zelfstandig ondernemerschap weet te koppelen aan efficiënte centrale bedrijfsprocessen.”

Hij noemde Tom “oplossingsgericht, eerlijk, recht door zee en met een onbreekbare loyaliteit. Jij een van belangrijkste pijlers van het huidige FACO.”