Bijna helft huisartsen bereid tot meer samenwerking met drogist

‘75 jaar Pharmacon, daar worden drogisten wijzer van’, was het thema van het

jubileumcongres waarbij de resultaten van een onderzoek naar de positie van de

drogist onder consumenten, huisartsen en drogisten zelf werden gepresenteerd.

Aan meer dan 100 partners van de jubilerende stichting, waaronder drogisten,

vertegenwoordigers van de eerstelijnszorg, retailers, leveranciers en andere

relaties werd een positief toekomstbeeld voor de drogisterij geschetst. De positie

van de drogisterij als poortwachter van de eerstelijnszorg wordt dankzij het

groeiende vertrouwen van huisartsen en consumenten steeds meer concreet. De

drogist zal daarom zijn deskundigheid beter moeten laten zien om de banden

met de eerstelijnszorg verder aan te halen.

Deskundig en toegankelijk

André de Heer van Initial Concept presenteerde de resultaten van de

onderzoeken, waarbij voor het eerst de bereidheid tot samenwerken tussen

drogist en huisarts werd onderzocht. De onderzoeken zijn gebaseerd op 500

interviews met consumenten, 100 interviews met huisartsen en 135 interviews

met (assistent)drogisten. Daaruit blijkt dat 9 van de 10 consumenten

zelfzorggeneesmiddelen koopt, 37% zelfs eens per maand Zij doen die aankoop

in meerderheid maar bij één kanaal: de drogisterij (73%). De drogist wordt

gezien als deskundig en de aard van de producten maakt dat de klant nog

nauwelijks gebruik maakt van online verkoop.

Meer samenwerking huisartsen

Huisartsen bevestigen de unieke positie van de drogist en ruim een kwart van de

consumenten (28%) wordt door de huisarts al doorverwezen naar een drogist.

Huisartsen en consumenten vinden deskundige advisering bij de verkoop van

zelfzorggeneesmiddelen belangrijk. Twee derde van de consumenten vraagt

advies bij de drogisterij, drogisten geven per jaar ± 64 miljoen

gezondheidsadviezen en huisartsen en consumenten waarderen de vakkennis

van de branche. Een kwart van de huisartsen is dan ook positief over structureel

overleg met de drogist en 40% van de consumenten is positief over die

ontwikkeling. Meer dan de helft van de ondervraagde huisartsen is positief over

meer samenwerking met de drogist. Daardoor kan de drogist beter adviseren, de

kosten blijven beter beheersbaar en eventuele risico’s worden nog beter

ondervangen. Aandachtspunt voor de consument is wel zijn privacy en

huisartsen vinden het moeilijk om extra tijd vrij te maken voor overleg met de

drogist.

Beter zichtbaar zijn

Dagvoorzitter en voormalig huisarts Tom van ’t Hek concludeerde dat de

uitdagingen voor de drogisterij liggen in het uitbreiden van hun takenpakket als

adviseur in gezondheid en preventie met leefstijladviezen. Ook moet de drogist

zijn kennis beter zichtbaar maken om de banden met de eerstelijnszorg aan te

halen. Jeroen Crasborn van Zilveren Kruis adviseerde de drogisterij om hun

positie duidelijker te claimen. “Veel huisartsen zijn onbekend met de

deskundigheid van de drogist, dat zou veel beter zichtbaar gemaakt moeten

worden. Als het onderlinge vertrouwen stijgt, dan stijgt ook het vertrouwen van

de consument. Wij zullen meer verzekerden attenderen op het belang van de

drogist bij kleine kwalen. Als verzekeraar vinden we het belangrijk dat de

beweging richting meer zelfredzaamheid veilig gebeurt. De proeftuin waarin de

samenwerking tussen huisartsen en drogisten in de praktijk wordt getest, is

daarom een belangrijk initiatief. Richting overheid moeten we wellicht aangeven

dat er veel meer onderzoek op dit vlak nodig is. Daarnaast speelt E-Health een

grote rol; de consument kan in de toekomst zijn eigen elektronische

patiëntendossier bijhouden. Faciliteer als drogist dat hij daarin op een

eenvoudige manier het gebruik van zelfzorggeneesmiddelen kan bijhouden.”

Patiënt als consument

Jan Benedictus van de Patiëntenfederatie gaf aan positief verrast te zijn door de

onderzoeksresultaten. “Patiënten zullen meer aangewezen zijn op de drogist

omdat er minder geneesmiddelen vanuit de ziektekostenverzekering vergoed

zullen worden. Meer samenwerking met de huisarts zorgt voor betere

zorgverlening. Een beroepenregister voor de drogisterij, waarmee je

verantwoording aflegt en je kennis en kunde transparant maakt voor de

consument, juichen we dan ook toe.” Jos Jongstra vertelde namens het Centraal

Bureau Drogisterijbedrijven dat de branche zich actief inzet voor het

beroepenregister, de samenwerking met huisartsen en E-Health. “Daarnaast is

certificering en het laden van het keurmerk Erkend Specialist in Zelfzorg van

groot belang. Bovendien geven we de advisering op de winkelvloer, waar onze

expertise dagelijks wordt waargemaakt, meer lading met de gerichte

risicowaarschuwingen bij bepaalde middelen.” Ivan Wolffers, schrijver, arts en

hoogleraar vertelde als laatste spreker dat de rol van de arts als regisseur van de

gezondheid van zijn patiënt voorbij is. “Patiënten zijn mondiger en willen zelf

invloed op hun zorg. Bovendien hebben zij veel leefstijl-gebonden ziektes waarbij

de drogist een grote rol kan spelen zonder op de stoel van de huisarts te gaan

zitten.”

Veranderende rol van drogist

Pharmacon-voorzitter Jalmar Wesselink concludeerde tot slot dat er tijdens het

congres een mooi toekomstbeeld is geschetst. “De drogist heeft een unieke

positie waar we trots op mogen zijn. Als exameninstantie die de kennis voor

drogisten en assistent-drogisten borgt, zien we dat verantwoorde zorg verder

reikt dan UAD-middelen en in onze examinering spelen we daarop in. We zijn

verheugd dat Pharmacon wederom een aanwijzing voor 5 jaar heeft ontvangen

van het ministerie. Het vakdiploma drogist is een diploma met aanzien en dat

moeten we beter uitdragen. Het is zeer positief dat huisartsen bereid zijn om

meer samen te werken. Om de kloof tussen huisarts en drogist kleiner te maken,

moeten we de kennis en kunde van de drogist beter onder de aandacht brengen.

Pharmacon zal met branche in overleg treden over de resultaten van het

onderzoek en kijken of de eisen die wij als exameninstantie stellen aan de

gediplomeerden nog wel overeenkomen met de toekomstige rol van de drogist.

Want de branche doet het al heel goed, maar de huidige ontwikkelingen bieden

nog veel ruimte voor een veranderende rol van de drogist als poortwachter van

de eerstelijnszorg.”

Analyse

In navolging op dit persbericht zullen wij een aantal analyses ena chtergrondartikelen over het jubileumcongres schrijven. Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief: info@ who-cares.nl

Voor meer informatie en inzage in de presentaties: www.pharmacon.nl

Fotografie: Jan Willem Houweling, In the Picture