Bijna driekwart van de Nederlanders online op zoek naar gezondheidsinformatie

In de eerste helft van 2022 heeft ongeveer 74 procent van de Nederlanders van twaalf jaar en ouder online gezocht naar informatie over gezondheid en leefstijl, zoals ziekten, voeding en beweging. Dit percentage is vergelijkbaar met dat van twee jaar eerder. Bovendien heeft achttien procent van de respondenten medicijnen via internet gekocht, terwijl vijf procent gebruikmaakte van betaalde gezondheidsapps.

Uit het onderzoek ‘ICT-gebruik van huishoudens en personen’ van het CBS blijkt dat ongeveer 46 procent van de Nederlanders van twaalf jaar en ouder in diezelfde periode via internet een afspraak heeft gemaakt met de huisarts of medisch specialist. Dit is een toename ten opzichte van twee jaar eerder, toen het percentage nog op 31 procent lag. Bovendien blijkt uit het onderzoek dat medische gegevens vaker online worden bekeken.

Jaarlijkse enquête

Het CBS houdt jaarlijks de enquête “ICT-gebruik van huishoudens en personen” in de periode van april tot juli. In 2022 hebben meer dan zesduizend mensen van twaalf jaar en ouder aan dit onderzoek deelgenomen. Uit de enquête blijkt dat naast het online maken van afspraken, steeds meer mensen hun medische gegevens online bekijken. In het afgelopen jaar deed 37 procent dit, terwijl het percentage een jaar eerder op 33 procent lag en in 2020 op achttien procent. Daarnaast nam ook het gebruik van online diensten, zoals een online consult of herhaalrecepten aanvragen via internet, toe van 26 procent in 2020 tot 34 procent twee jaar later.

Met name tussen 2020 en 2021 was er een significante toename in het gebruik van internet voor deze medische diensten. Dit kan mogelijk worden verklaard door de coronapandemie, waarbij deze diensten in de eerste helft van 2021 meer digitaal werden aangeboden. In de eerste helft van 2022 was er echter weer meer behoefte aan persoonlijk contact.

Slimme gezondheidsapparaten populair

Het gebruik van slimme gezondheidsapparaten onder Nederlanders van twaalf jaar en ouder neemt steeds meer toe. Slimme gezondheidsapparaten omvatten onder andere bloeddrukmeters, tandenborstels, smartwatches en weegschalen die verbonden zijn met het internet. Het gebruik van deze apparaten is gestegen van vijf procent in 2020 naar twaalf procent twee jaar later, wat een verdubbeling betekent.

Met name onder jongeren zijn slimme gezondheidsapparaten erg populair. Vorig jaar maakte twintig procent van de twaalf- tot 25-jarigen gebruik van deze apparaten, terwijl slechts één procent van de 75-plussers dat deed. Onder Nederlanders van zestien tot 75 jaar gebruikte twaalf procent in 2022 slimme gezondheidsapparaten. Dit is een hoger percentage dan het EU-gemiddelde van zes procent en alleen Denemarken (vijftien procent) had een hoger gebruik. Ten opzichte van 2020 is het gebruik van slimme gezondheidsapparaten het meest toegenomen in Nederland, Oostenrijk en Tsjechië.

Bron: CBS