Bijna 900 winkels minder in 2020

Sinds 2010 is het aantal fysieke winkels afgenomen met 13.540, een daling van bijna 14 procent. De daling van 1 procent tijdens 2020 ligt daardoor, ondanks de coronacrisis, iets lager dan de gemiddelde jaarlijkse afname sinds 2010. Deze daling van het aantal fysieke winkels staat bovendien in contrast met de forse toename van het aantal webwinkels in deze periode: dat aantal verviervoudigde bijna sinds 2010.

Het aantal winkels in computers en software nam het hardst toe. Vooral het aantal fysieke winkels in de handel in non-food producten nam af (-1,3 procent), terwijl het aantal winkels in voeding ongeveer gelijk bleef. Het aantal drogisterijen daalde ook, al worden deze bij het CBS samengevoegd met de orthopedische winkels: het aantal winkels in deze groep daalde met 1,3%.

Winkeldichtheid gedaald

Op 1 januari 2021 was in 61 procent van de Nederlandse gemeenten de winkeldichtheid lager dan een jaar eerder. Van alle Nederlandse gemeenten daalde de winkeldichtheid in Hendrik-Ido-Ambacht met ruim 13 procent het meest. Daarentegen waren er ook gemeenten waar de winkeldichtheid toenam. De grootste stijging vond plaats in Grave, waar de winkeldichtheid met 12 procent toenam van 4,0 winkels naar 4,5 winkels per duizend inwoners.

Maastricht hoogste winkeldichtheid

De winkeldichtheid was in 2021 met 19 winkels per duizend inwoners het hoogst in Vlieland, gevolgd door de andere Waddeneilanden Terschelling (14,7 winkels), Schiermonnikoog (13,7), Ameland (13,2) en Texel (13). Op het vasteland had Sluis met 12,6 winkels per duizend inwoners de hoogste winkeldichtheid, gevolgd door Laren met 10,4 winkels.

Van de 25 grootste gemeenten had Maastricht op 1 januari 2021 met voorsprong de hoogste winkeldichtheid, namelijk 7,1 fysieke winkels per duizend inwoners. Dat is meer dan Amsterdam (6,2 winkels) en ’s-Hertogenbosch (5,9 winkels) op de plaatsen twee en drie. Het verschil met Amsterdam is bovendien licht gegroeid in vergelijking met vijf jaar geleden, bovenal dankzij de bevolkingsgroei in Amsterdam.

het volledige bericht leest u HIER>>