‘Bezwaren van Vriesia onzin’

Dat FACO en Holland Pharma nu de facto fuseren, dat is de branche inmiddels wel bekend. En we weten ook dat Gerben Dreijer, algemeen directeur van Vriesia, hier nog vrij recent een negatief oordeel over had, en de Autoriteit Consument en Markt over zijn bezwaren op de hoogte stelde. Nadat de fusie van FACO en Holland Pharma bekend was gemaakt, liet de directie van Vriesia de pers het volgende weten: “Door het besluit van vandaag zal het drogisterijlandschap worden gedomineerd door een beperkt aantal partijen. Dat is niet goed voor de zelfstandige drogisterij en de consument. Er ontstaat een groot machtsblok met drie ketens (Etos, Kruidvat en Holland Pharma/FACO) met bijna 70% marktaandeel qua omzet. Daardoor dreigt er een concurrentiestrijd te ontstaan waarin het alleen nog maar gaat om lage prijzen voor een beperkt aantal producten. Het assortiment gaat verschralen, winkels moeten inkrimpen in bezetting en ongetwijfeld zal een grote groep zelfstandige drogisterijen het op termijn niet meer kunnen bolwerken. Ook in Nederland dreigt nu het schrikbeeld, zoals dat in Engeland bestaat, met nog maar twee drogisterijreuzen.”

Dat viel niet goed bij twee ondernemers, die in de branche zeker niet de minsten zijn: Harry Piet en Jan Willem Hamstra. Laatstgenoemde had eerder een petitie rond doen gaan onder ondernemers om de ACM ertoe te bewegen de fusie goed te keuren.

Ongenuanceerd

Piet: “Vriesia maakt geen onderdeel uit van de fusie en laat op een ongenuanceerde wijze blijken verongelijkt te zijn. Mosadex, de moedermaatschappij van Holland Pharma en de nieuwe eigenaar van FACO, is zich heel duidelijk aan het voorbereiden op alle veranderingen die gaan plaatsvinden in de apothekerswereld. Het wil zich op middellange termijn toegang verschaffen tot de drogisterijbranche om juist de toenemende vraag naar zelfzorg en preventie naar zich toe te trekken.”

Dreigt er inderdaad een nieuwe prijsstrijd, zoals Vriesia beweert? Piet: “Prijs is weliswaar een issue voor consumenten, maar Mosadex zal die strijd niet aangaan. Wij zullen ons veel meer gaan inzetten om ons door opleiding en assortimentaanpassingen klaar te stomen voor een dominantere rol in het domein van zelfzorg en preventie. Drogisten kunnen daar een grote rol in spelen. Grote indicaties zoals cholesterol, bloeddruk, botontkalking, slapeloosheid en depressie zijn curatief en preventief met zelfzorgmiddelen vaak veel beter beïnvloedbaar dan nu door de reguliere zorg wordt erkend. Daar kan de drogist veel meer in gaan betekenen. En dit zou de overheid ook sterk moeten gaan bevorderen.”

Verder weg dan ooit

Dat de fusie niet goed is voor de zelfstandige drogisterij, zoals Vriesia claimt, wordt door beide ondernemers nadrukkelijk bestreden.

Piet stelt dat de 435 bij DA en D.I.O. aangesloten drogisten “vrijwel unaniem erg blij met deze fusie. Naast de samenwerking tussen DA en D.I.O. zal Holland Pharma vooralsnog juist los daarvan blijven acteren. Met haar fijnmazige distributiekarakter heeft deze partij een heel andere rol in de markt. De aanname dat er straks nog maar twee partijen overblijven in de markt net als in Engeland is juist door deze initiatieven verder weg dan ooit. Door deze fusie kan de consument blijven kiezen voor de zelfstandige drogist in de buurt, in plaats van de exponenten van het grootwinkelbedrijf.”

Aansluiten!

Hamstra: “Waarom is Vriesia de enige die hier publiekelijk bezwaar tegen maakt? Er is iets dat wij niet weten, namelijk welk belang Vriesia vertegenwoordigt. Dreijer is algemeen directeur, maar namens wie spreekt hij? Ik heb geen idee wie de eigenaren zijn van Vriesia. Ik vind wel dat de reactie getuigt van korte-termijndenken, want het is evident dat zelfstandigen de krachten moeten bundelen om nog te overleven. Want de realiteit is dat we in een retailverwoestende tijd leven. Dat zien we overal om ons heen en we kennen allemaal de namen – waaronder mensen die hoog in aanzien staan – die het niet hebben gered. Dit is een markt waarin het grootwinkelbedrijf met geleend geld zich de markt invecht en anderen eruit drukt. Als zelfstandige kun je alleen maar overleven met een sterke partner achter je. Heb je geen retailorganisatie die een vuist kan maken en jou ondersteunt, dan heb je nog hooguit toekomst als een hobbyzaakje. En je krijgt je winkel ook niet meer verkocht als er geen sterke retailpartij achter staat. Het is triest om te constateren, maar zonder goede retailpartner doe je niet meer mee.”

En dat is dan ook gelijk zijn boodschap aan Vriesia: “Ik zeg maar een ding: sluit je aan, en wel zo spoedig mogelijk. Doe dat voor je eigen bestwil – en die van de bij jullie aangesloten ondernemers.”

Vriesia heeft niet gereageerd op ons verzoek om nadere uitleg. Als wij een reactie ontvangen, dan zullen wij die alsnog op deze site plaatsen.