Akkoord bereikt voor nieuwe KNDB-CAO 2024/25

Leden van de Koninklijke Nederlandse Drogisten Bond (KNDB) hebben met ruime meerderheid ingestemd met het bereikte Onderhandelingsresultaat voor de KNDB-CAO die loopt van 1 juli 2024 tot 1 juli 2025.

Ook de leden van CNV en FNV hebben ingestemd met het vorige week behaalde resultaat. Daarmee kunnen we nu definitief spreken van een nieuwe KNDB-CAO.
Net als vorig jaar is ook dit jaar een nominale loonsverhoging afgesproken; dus centen in plaats van procenten. Daardoor stijgen de lagere lonen procentueel meer dan de hogere lonen.

Correctie loontabel

De wettelijk minimumloonstijging van 1 januari jl. heeft onze hele tabel ‘onder water’ gezet. Tot in functiegroep 4 raakt het wettelijk minimumloon onze loontabel. Tal van cellen in verschillende functiegroepen, leeftijden en functiejaren staan sindsdien op exact hetzelfde niveau. Een zeer onwenselijke situatie.
Dat wordt per juli a.s. gecorrigeerd. In de nieuwe loontabel zijn nieuwe treden ingebouwd zodat er weer een logische afstand komt tussen leeftijd, functiejaren en functiegroepen. De loonstijging is minimaal € 0,35 per uur, maar door eerdergenoemde correctie stijgen sommige cellen tot € 0,90 per uur. Per 1 januari 2025 volgt een loonsverhoging van € 0,30 per uur.
De loonsverhoging voor bovenschaalse lonen is respectievelijk € 0,35 per uur per 1 juli 2024 en
€ 0,30 per uur per 1 januari 2025.

CAO-akkoord

Het onderhandelingsresultaat is inmiddels omgezet in een CAO-akkoord en is te vinden op de site van de KNDB via KNDB.org. In dat CAO-akkoord staan alle afspraken opgenomen die overeengekomen zijn.
De KNDB-CAO is uitsluitend voor zelfstandige drogisterijen en zal ook nu weer voor algemeenverbindendverklaring worden aangemeld bij het ministerie.