Afspraken over winkelstraten en detailhandel vastgelegd

In deze deals beloven gemeenten dat ze hun winkelgebieden gaan versterken in samenwerking met winkeliers, horeca, vastgoedondernemers, culturele instellingen en bewoners. Gezamenlijk maken ze een visie en een concreet actieplan. Daarin benoemen ze op welke plekken winkels kansrijk zijn en op welke plekken niet, om leegstand te voorkomen. De RetailDeals maken deel uit van de Retailagenda (zie ook ons bericht van 17 maart 2015: “Retailagenda moet winkeliers meer kansen geven”).

Naast de 31 gemeenten die hebben getekend, zijn 40 andere gemeenten ook van plan een RetailDeal te sluiten.

Om de voortgang van de Retailagenda te bewaken, blijven winkeliers, verhuurders, gemeenten en het ministerie van Economische Zaken de komende drie jaar samenwerken aan de uitvoering van de agenda. Ook is het platform www.onsretailland.nl gelanceerd, waar organisaties kennis en ervaringen uitwisselen.

Voor meer informatie zie: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken/nieuws/2015/11/18/kamp-maakt-afspraken-met-31-gemeenten-over-winkelstraten-en-detailhandel