10 Tips voor een succesvolle innovatie

Driekwart van alle productlanceringen in Zelfzorg en lichaamsverzorging mislukt: binnen een jaar zijn ze weer van de schappen gehaald, van tweederde van deze nieuwe producten werd nooit meer dan 10.000 stuks verkocht. Doodzonde. Maar hoe zorg je ervoor dat jouw introductie wél slaagt? Gijsbert den Hertog, managing partner van onderzoeksbureau The SmartVision Company (TSVC), heeft een goed inzicht in wanneer nieuwe producten slagen en waarom ze mislukken. Op basis van zijn ervaring geeft hij tien tips voor een succesvol concept.

1. Beperk je niet tot kwalitatief onderzoek

“Zorg ervoor dat het concept niet alleen is gebaseerd op kwalitatief marktonderzoek. Als je product is oververtegenwoordigd in een kleine kwalitatieve onderzoeksgroep, dan kan dat leiden tot tegenvallende volumes als het product eenmaal in de echte markt wordt gelanceerd.”

2. Zorg voor een toekomstgerichte business case

“Ik bedoel daarmee dat je moet zorgen voor een goede business case die al is gericht op de toekomstige positie in de markt. Stel jezelf daarbij deze vragen:

* Is er ruimte bij producten die al een alternatief zijn voor jouw concept?

*Ten koste van wie kom je op het schap en welke plek op de barometer ga je innemen?

*Worden deze concurrenten ook door jouw kopers overwogen?

3. Know your enemies

“Het is essentieel dat je vooraf weet welke producten je op het schap precies wilt aanvallen. Inzicht daarin vind je in de beantwoording van de bovenstaande drie vragen.”

4. Zet je roze bril af

“Weet je, als je zo lang aan een concept werkt, is het moeilijk om er kritisch naar te kijken. We merken regelmatig dat, wanneer de onderzoeksuitkomsten tegenvallen, toch buikgevoelens meegewogen worden. Maar het is belangrijk om niet ‘verliefd’ te worden op je concept. Neem vooral alle kritieken serieus en ga daarmee aan de slag.”

5. Facts vs feelings

“Het klinkt als een open deur, maar niet emoties en belangen moeten een rol spelen, maar feiten en cijfers. Zorg er dus voor dat bij het maken van beslissingen breedgeörienteerde feiten doorslaggevend zijn, en niet dat dominante personen in het team de overhand krijgen.

6. Wees superkritisch

“Superkritisch zijn is heel moeilijk, maar tegelijkertijd eigenlijk heel eenvoudig: je slaagt daarin door alleen superkritische adviseurs binnen te halen. Je hebt niks aan ja-knikkers en doekjes voor het bloeden. Het is soms heel vervelend om die kritiek te horen, maar van een beetje schuren komt vaak het mooiste resultaat.”

7. Helder inzicht in je markt

“Check het product op het volume in de markt van vandaag, en onder alle doelgroepen. Er zijn misschien onbekende behoeftes van een niet-beoogde doelgroep die ook worden vervuld. Dit levert de beste business-case op!”

8. Check ook het enthousiasme

“Als je een concept bij potentiële kopers checkt, kijk dan niet alleen naar hun voorkeur, maar ook naar hun enthousiasme! Al heeft iemand een voorkeur voor een concept, is dat voldoende basis om de concurrentie te verslaan? Of blijft het bij alleen maar ‘interessant’ vinden, zonder dat het concept aantrekkelijk genoeg is om aan te schaffen?

9. Check je eigen overtuiging

“ Stel jezelf de vraag: zou ik met dit concept voor mezelf willen beginnen? Als je die vraag eerlijk beantwoordt, is dat een hele goede graadmeter voor jouw geloof in het concept. Is jouw antwoord ‘nee’, dan kun je beter niet introduceren.”

10. Accepteer je verlies

“Dit is misschien wel de hardste realisatie: dat je verwacht dat je nieuwe innovatie geen succes wordt. Maar hoe verantwoord je dan al die investeringen, al die tijd, al die energie die in het concept zijn gestopt? Toch moet je ook bij hoge voorbereidingskosten ‘nee’ durven te zeggen. Heb geen medelijden met de gedane investering als het tegenvalt. Want daarmee bespaar je je bedrijf een veelvoud van deze kosten in de toekomst. Het is een harde beslissing, maar je bedrijf vaart er wel bij!