1 juli: nieuwe KNDB CAO

Op 1 juli is de nieuwe KNDB-CAO van kracht geworden. Deze loopt van 1 juli 2024 tot 1 juli 2025. Alle leden zijn inmiddels voorzien van enkele CAO-boekjes in gedrukte vorm. Het boekje is vanzelfsprekend ook van de KNDB-site te downloaden. 

Op 1 juli heeft de eerste loonsverhoging uit die nieuwe CAO plaatsgevonden. Het gaat om een nominale loonsverhoging van minimaal € 0,35 p/uur. De nieuwe loontabellen staan opgenomen in het CAO-boekje.

De loontabel van juli 2024 behoeft enige uitleg. De wettelijk minimumloonstijging van 1 januari jl. heeft de hele tabel ‘onder water’ gezet. Tot in functiegroep 4 raakt het wettelijk minimumloon onze loontabel en tal van cellen in verschillende functiegroepen, leeftijden en functiejaren staan sindsdien op exact hetzelfde niveau. Die wordt per juli a.s. gecorrigeerd.

In de nieuwe loontabel zijn nieuwe treden ingebouwd zodat er weer een logische afstand komt tussen leeftijd, functiejaren en functiegroepen. Daarnaast is de loontabel teruggebracht tot de oorspronkelijke 6 functiejaren. Daardoor bereiken werknemers eerder hun ‘eindloon’ per functiegroep. De loonstijging is minimaal € 0,35 per uur, maar door eerdergenoemde correctie stijgen sommige lonen tot € 0,90 per uur.
De loontabel van juli is direct toepasbaar. De loonsverhoging voor bovenschaalse lonen is € 0,35 per uur per 1 juli 2024.

Meer informatie vindt u HIER>>