Staking voor beter salaris BENU-apothekers

Deze week voerden BENU-apothekers voor de derde maal actie om daarmee voor een betere salaris te pleiten en betere arbeidsvoorwaarden.

Volgens de actievoerders wil de groepsdirectie van Brocacef Groep niet meer praten met de vakbond over betere arbeidsvoorwaarden. En dat terwijl er na drie jaar onderhandelen eindelijk een onderhandelingsakkoord voor een cao voor BENU-apothekers in loondienst tot stand was gekomen waarin ook de belangen van het apotheekbedrijf goed waren meegenomen.

Erkenning

Het akkoord zou zonder nadere uitleg van tafel zijn geveegd door de directie. “We vertegenwoordigen 280 apothekers die in loondienst zijn bij BENU. Dan kun je niet zeggen ‘daar praten we niet meer mee’”, vertelt Theo Hans van der Iest, apotheker en clustermanager bij BENU en secretaris van de vakbond.

De apothekers zijn van mening dat er vanuit de directie wel wat meer waardering mag komen voor de grote verantwoordelijkheid die ze dragen voor hun patiënten. Zij hebben het gevoel dat apotheekpersoneel vooral gezien zou worden als een kostenpost.