Geen beter moment dan nu: vul uw rol als specialist in!

Er is geen beter moment dan het huidige om lessen te trekken uit de effecten van de pandemie, en daarnaar te handelen. Ik denk dat ik daar niemand van hoef te overtuigen. Alleen: het inzicht hebben en er dan naar hàndelen, tja, dat is niet zo gemakkelijk. Ook dat is iets waar we allemaal wel het inzicht (en de levenservaring) voor in huis hebben.

Maar als we naar dat inzicht in relatie tot het huidige tijdsgewricht kijken, dan vraag ik me af of we niet druk bezig zijn om de boot te missen.

Laat ik dat anders formuleren: laten we ons niet weer te veel leiden door de waan van de dag, terwijl nu juist het moment is om meer strategisch naar uw rol in retail en de zorgkolom te kijken?

Ik geef u even een paar ijkpunten:

e-health

Het coronavirus heeft er in Nederland toe geleid dat de Nederlandse gezondheidszorg steeds meer e-health inzet om patiënten te helpen, te begeleiden en te monitoren. E-health, daaronder versta ik allerlei toepassingen waarbij digitale communicatie wordt gecombineerd met zorghandelingen: specifieke apps, digitaal aangestuurde hardware, internet of things. Nederland is leidend op dit gebied, en de eerste coronagolf heeft ertoe geleid dat de innovatie van e-helth is verdubbeld. Overigens: mede geholpen door het feit dat de Nederlandse regering de transitie naar e-health wil stimuleren. Enerzijds betekent dit dat de zorg digitaliseert, anderzijds – en dat is voor u belangrijker – dat de patiënt, en dus uw consument, meer grip krijgt op hoe de zorgkolom met zijn gezondheid omgaat. En dat hij in theorie meer grip op de regie daarvan. Dat is een ontwikkeling waar u prima op kunt inspelen: een essentieel onderdeel van eigen regie is zelfzorg, tenslotte. Wilt u het artikel lezen? Kijk HIER.

LOHAS

De trendwatchers hebben een nieuwe consumentengroep gedefinieerd. En hebben daar een pakkende acronym voor bedacht: LOHAS, (living a) Lifestyle Of Health And Sustainability. Deze consument kijkt goed naar de labels op verpakkingen, wil zo natuurlijk en biologisch mogelijke producten kopen én heeft een voorkeur voor lokale producten. Dit moet bij u al een aantal bellen doen rinkelen. Maar ik hoor u ook denken: hoe groot is die groep eigenlijk? In absolute termen best groot, maar geen meerderheid: naar schatting valt 22% van de consumenten hieronder. Maar waar het om gaat, is dat de marketeers en trendwatchers deze groep aanwijzen als de richtingbepalers: zoals zij met retail omgaan, dat wordt de toekomst. Ik geef u ook hier de link.

Tik op de neus

En tot slot deze ontwikkeling: ik berichtte vlak voor mijn vakantie erover dat de voormalige minister voor gezondheid De Bruin een tik op de neus uitdeelde aan huisartsen en apothekers, omdat zij de zogeheten pakketmaatregel, die moest stimuleren dat er meer zelfzorgproducten gebruikt zouden worden in plaats van voorgeschreven recepten (en daarmee de kosten moest verlagen) zo’n beetje saboteerden. Laat ik daar eerst dit over zeggen: de drogist heeft in het verleden vele aanvallen moeten weerstaan van programma’s RADAR en KASSA!, die claimden dat de drogist steken laat vallen in de omgang van (zelf)zorgadvies. Als het goed is, heeft de branche daarvan geleerd. Het is sowieso goed om te zien dat de klappen nu eens elders vallen. Enerzijds betekent dit wat afbreuk aan het imago van huisartsen en apotheken, maar verdorie! wat is het een pluim voor de drogisterijbranche! Het laat zien dat de minister vertrouwen heeft in de rol van de zelfzorgspecialist, en dat die andere specialisten toch wel wat relativeringsvermogen aan de dag mogen leggen. Ik link even mijn eigen artikel.

Maatwerk

Welnu, wat van dit alles? Ik verbind deze drie ‘ijkpunten’ omdat ik u erop wil wijzen dat de rol van de drogist als nulde-lijnsspecialist nooit eerder zo prominent voor het voetlicht is gehaald. Corona heeft aangetoond dat de drogist een essentiële rol in de gezondheid speelt, de consument heeft meer oog en aandacht (en geld) voor zijn gezondheid en eerlijke producten, en vanuit de overheid wordt een duidelijk signaal van vertrouwen gegeven.

En dus zou ik zeggen: als we ooit, ooit aan de consument kunnen uitleggen dat die rol als nulde-lijnszorgspecialist de drogist past als een maatwerk kostuum, dan is het nu. De consument staat er open voor!

Stil

Nu snap ik wel dat het vakantie is, dus pruimentijd. En het kan zijn dat er intussen allerlei initiatieven lopen om die rol uit te diepen en vorm te geven. Echter: richting de consument en de stake holders zie ik daar niet veel van terug. Het is bar stil, eigenlijk.

En hoe gaat u daarmee om? Benadrukt u zèlf die rol als zelfzorgspecialist? Ontwikkelt u initiatieven om de consument structureel te helpen met zijn gezondheid – of meer specifiek misschien: zijn weerstand? En bouwt u aan uw reputatie als vertrouwenspersoon in gezondheid?

Ik hoor dat heel, heel graag van u. Ik hoor het nog te weinig. Dus laat het me weten: antal@who-cares.nl

En als u er nog niks mee doet, ik hoop dat ik u hiermee een beetje heb wakker geschud. Ga aan de slag, zet er uw schouders onder. Er is geen beter moment dan nu.